Del 4: Sol- och månförmörkelse

I del 4 skall vi visa vad bibeln säger om sol och månförmörkelse och Jesu återkomst.

Sol och Månförmörkelse 1

 Gud sade: ”Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken (Signal/OTH) som utmärker särskilda (Bestämda) tider, dagar och år      (1 Mos 1:14)

Redan i början av bibeln talar Gud om att solen och månen skall utmärka eller vara en signal för speciella tidpunkter.

Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. (Luk 21:25)

Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. (Apg 2:19)

 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. (Joel 2:31)

Ovanstående bibelverser visar på att Gud kommer att låta sol och månförmörkelse vara tecken på något som skall komma.

Månförmörkelse

4 st månförmörkelse på rak kallas för en tetrad.

Tittar vi framåt till 2014 – 2015 så är det 4 månförmörkelser och 2 solförmörkelser då på bara under dessa 17 månader.

Och alla dessa månförmörkelser inträffar på Judiska heliga dagar (läs del 3 Herrens Högtider).

Det börjar alltså 15 april 2014 till den 13 september 2015 och det första vi ser är en månförmörkelse med en påföljande serie på 4 månförmörkelser som gör månen blodröd.April 2014

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken.          (Matt 24:29)Oktober 2014

 ”När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren.”             (Matt. 24:33)

Observera orden: ”vet ni att han är nära”. Detta bibelord säger att vi ska ha vetskap om i vilken tid vi kan förvänta Jesu andra ankomst. Det betyder INTE att vi ingenting skall veta…………..

April 2015

September 2015

Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!”   (Mark 13:35-37).

Tre verser som uppmanar tre gånger att vi skall ”Vaka”. Det betyder INTE att vi skall ignorera tecken i naturen och bibelns profetior.

Tetread

Tre gånger tidigare i historien har det förekommit Tetrader (4 röda månar i rad) knutna till Israels högtider bakåt i tiden. Första gången år 1492 e.Kr.

Den 9:e i månaden AV (juli/aug) 1942 e.Kr kastades Judarna ut ur Spanien.
1492-1493 så var det Tetrad på Israels Högtider Påsk och Lövhyddohögtiden.

1948 bildades staten Israel, en profetia som de kristna såg som uppfylld. Året därpå inträffade ytterligare en tetrad, alla på Herrens högtider.April 1949 - September 1950

Ytterligare en profetia saknades för att det heliga landet skulle få sin fullbordan.
Den 7 juni 1967 intog Israelerna tempelberget i Jerusalem i det så kallade 6 dagars kriget.
Efter nästan tvåtusen år har Jerusalem åter kommit i judarnas händer.

sixdaywar_wailing_wall_17986908

Året efter så inföll den nästkommande tetrad 1968-1969, alla på Herrens högtider.April 1967 - Oktober 1968

Solförmörkelse och månaden AV (jul/aug)

Månaden AV kallas för övrigt för den mörka tiden i historien i den Hebreiska kalendern.

Det är en period av 3 veckor som kallas för den mörka perioden. Denna period inleds 17 Tammuz (juni/juli) och avslutas den 9:e AV (juli/aug).

Nu inträffade det tre solförmörkelser på rak, den 1:a dagen i AV som inleder denna mörka period 3 år i rad    2008 + 2009 + 2010.

1:a i månaden AV sker i Juli/Augusti

Det är då man tillbad Guldkalven det är också då som Nebudkadnessar bröt igenom Jerusalems murar – Det är precis samma datum som Libanon-Israel kriget startade 2006. Missilerna bröt in igenom Israels gränser på samma datum som Nebudkadnessar bröt igenom Jerusalems murar.

Perioden mellan trångmålen

Den 25 juni 2012 motsvaras av 17 Tammuz (juni/juli) på den bibliska kalendern. Den dagen beskrivs i Sakarja 8:19 som fastedagen i den fjärde månaden. Den dagen börjar en period av 21 dagar, som på hebreiska kallas Bein Hametzarim ”perioden mellan trångmålen”. Denna sorgeperiod slutar den 9:e Av, som i Sak 8:19 kallas för fastedagen i den femte månaden. 2013 infaller 9:e Av den 16 juli.

Under den här perioden av 21 dagar, mellan fastorna i den fjärde och den femte månaden, har många tragedier inträffat för det judiska folket, den senaste var att man förvisade alla judar ut från Gaza år 2005. (Tekniskt sett uppsköts förvisningen av dåvarande PM Sharon till dagen efter, för att undvika jämförelsen.)

Rabbinerna lär att fem större tragedier har inträffat den 17:e Tammuz,

Den dagen slog Moses sönder den första upplagan av de tio budorden, pga folkets synd med guldkalven.
Den dagen upphörde offren i det första templet pga. att det inte fanns fler lamm under Nebukadnessars belägring.
Romarna bröt igenom Jerusalems murar innan andra templet förstördes.
En ogudaktig romersk härskare som hette Apostumus brände en torarulle.
En avgud sattes upp i det heliga templet.

9:e juni 2009 (17:e Tammuz) talade President Obama på telefon med israeliske Premiärministern Benjamin Netanyahu från det ovala rummet i Vita Huset. Presidenten satt vid sitt skrivbord med båda fötter på ungefär samma nivå som huvudet och vända direkt till kameran. Detta gick ut på TV och man vidtog noggranna åtgärder för att det skulle visas i Israel

obama-shoe370

Inom någon timme efter Obamas telefonkonversation med Netanyahu den 9:e juni, slog en kraftig storm till mot Washington DC och bröt sönder ett 69-årigt träd på Vita Husets gräsmatta. Det var en europeisk lind som hade planterats där 1940, när Hitler stod på höjdpunkten av sin karriär. Lindträdet är förknippat med just den plats i Berlin där Obama talade när han var på kampanjresa i Europa. ”Unter den Linden” (Under lindträden) är en berömd esplanad mitt i centrala Berlin i Tyskland. Upprotandet av detta lindträd på Vita Husets gräsmatta tros vara ett profetiskt tecken och en varning från Gud.

Bild2

Det märkliga var att Linden gick av på sin tjockaste del och inte längre upp, eller att en rotvälta bildades.
En parallell till Linden på Vita husets gräsmatta kan vi finna i Dan.4:17-23

Trädet som du såg, som var stort och väldigt…………………det är du själv, o konung
…………. Men att konungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga: ”Hugg ner trädet och förstör det. Dock må stubben med rötterna lämnas kvar i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Av himlens dagg skall den fuktas och ha sin del bland markens djur, till dess att sju tider har gått fram över honom”, det betyder, o konung, och detta är den Högstes beslut som har drabbat min herre konungen: Du skall stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dagg. Sju tider skall gå fram över dig till dess du har insett att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill.  Men att det gavs befallning om att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten

Skillnaden mellan Beltesassar träd och Obamas träd, är att inga kedjor av järn eller koppar som kan binda Obama kvar vid makten efter sju tider.

Obama omvaldes som president 2012 och kommer att avgå 2016, sju tider efter 2009.

Obamas första resa till ett Arabland gick till Egypten, alla andra presidenter före Obama valde Israel som sitt första regeringsbesök. Obama har jobbat aktivt mot Israel sedan han tillträdde sin presidentpost. Hitintills har Obama inte besökt Israel i sitt ämbete som USA:s president.

På samma sätt inträffade den 9:e Av fem större tragedier:

De tio spejarna återvände med dåliga rapporter, som gjorde att folket inte ville inta Löfteslandet.
Första templet förstördes.
Andra templet förstördes.
Det sista upprorsfästet mot Rom, staden Betar, förstördes och tiotusentals judar dog.
Romarna plöjde upp tempelplatsen.Under de gångna två tusen åren av den långa judiska förskingringen, har också många andra tragedier ägt rum den 9:e Av.
Det första korståget utropades på denna dag år 1095.
Kung Edward I fördrev denna dag år 1290 alla judar ut ur England.
Alla judar i Spanien fördrevs denna dag år 1492.
Påven Paul IV upprättade denna dag år 1555 det första judiska ghettot.
Första världskriget började denna dag år 1914.
Nazisterna beslutade denna dag år 1942 att verkställa ”slutlösningen” för att döda alla judar i Europa
År 1306 fördrevs judarna från Frankrike
År 1648 massakrerades tiotusentals polska judar
De evakuerade Gaza exakt på det datumet år 2005.

Varför skall vi veta allt detta?

Det skall föra oss närmre Gud
Det skall få oss att prioritera Gud
Det skall väcka upp oss Det skall förbereda oss mentalt
Det skall få oss att vittna om Jesus

Vad riskerar vi om vi missar tecknen?

De tio jungfrurna, 5st hade extra olja, 5st saknade extra olja.
Symboliken i bibeln är viktig att förstå.
Kan det vara så att hälften av den kristna församlingen kommer att tappa tron, när motgångarna kommer?

Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet Joh 5:24

 

Jesus korsfästes 3 april år 33.

Läs mer här

Tittar vi på de personer som levde vid den tiden som Jesus levde och verkade på jorden så kan vi med utombibliska källor ringa in datumet då Jesus korsfästes.

Läser vi vår bibel så ser vi att Kajfas var överstepräst vid Jesu korsfästelse (år 18-36) vi ser också att Pontius Pilatus var landshövding när Jesus korsfästes. Pontius Pilatus var landshövding i Judéen mellan åren 26-36 e.Kr.

Johannes Döparen hade sin verksamhetstid under Kejsar Tiberius femtonde regeringsår och detta var enligt forskare år 29 e.Kr. Eftersom Jesus började sin verksamhet efter Johannes så har vi nu alltså ringat in åren 29-36 e.Kr. för hans korsfästelse.

Vi kan också läsa ut i vår bibel att Jesus korsfästes på tillredelsedagen vilket är dagen innan sabbat (lördag). Detta visar att Jesus korsfästes på en fredag.

Enligt den judiska kalendern så finns det bara två fredagar under den judiska påsken som Jesus kunde ha korsfästs på mellan åren 29-36 och det är 7 april år 30 och 3 april år 33.

Eftersom Jesus gick omkring och predikade ca 3,5 år efter det att Johannes döparen hade sin verksamhetsperiod, så måste den 3 april år 33 vara det datum som Jesus korsfästes på.

Vad hände den 3 april år 33 enligt NASA?

Den 3 april år 33 inträffade det en solförmörkelse vilket var på den dagen Jesus korsfästes, precis som bibeln beskriver i Matt 27:45 Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen.

NASA Sida om Solförmörkelse

 

Höstens högtider enligt den Hebreiska almanackan 2015

13 September – Rosh Hashanah även kallad Basunhögtiden – Sista solförmörkelsen i serien
23 september – Yom Kippur – Försoningsdagen – Exakt på dagen 49år (jubelåret) sedan Jerusalem återintogs den 7 juni 1967
28 september – Succot – Lövhyddohögtiden – Sista månförmörkelsen i serien (som dessutom kommer visa sig över Jerusalem). Denna gång kommer dessutom denna månförmörkelse (blodmånen)  vara en s.k. Supermoon. Ett fenomen som uppstår när månen är som närmast jorden och framstå som avsevärt mycket större än normalt (ca 20% större). Vi kan vänta oss en blodmånen över Israel den 28 september 2015 som kommer vara en mäktig syn med dess storhet.

Enligt en tolkning så skall Messias återkomma för att döma jorden på Rosh Hashanah (Basunhögtiden) och försona världen på Yom Kippur (Försoningsdagen) för att vid Succot (Lövhyddohögtiden) förbereda inträdet i tusenårsriket.

Joel 2:31 ”Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer,den stora och fruktansvärda.
Upp. 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Och det kom en väldig jordbävning, och solen blev svart som en tagelsäck, och hela månen blev som blod.
4 Mån och 2 Solförmörkelse under bara 17 månader
Herrens Högtider 2001-2015
Year Purim1 1st day
Passover2
1st day
Shavuot3
1st day
Rosh
Hashanah4
Yom
Kippur5
1st day
Sukkot6
Shemini
Atzeret7
1st day
Hanukkah8
2001 March 9 April 8 May 28 Sept. 18 Sept. 27 Oct. 2 Oct. 9 Dec. 10
2002 Feb. 26 March 28 May 17 Sept. 7 Sept. 16 Sept. 21 Sept. 28 Nov. 30
2003 March 18 April 17 June 6 Sept. 27 Oct. 6 Oct. 11 Oct. 18 Dec. 20
2004 March 7 April 6 May 26 Sept. 16 Sept. 25 Sept. 30 Oct. 7 Dec. 8
2005 March 25 April 24 June 13 Oct. 4 Oct. 13 Oct. 18 Oct. 25 Dec. 26
2006 March 14 April 13 June 2 Sept. 23 Oct. 2 Oct. 7 Oct. 14 Dec. 16
2007 March 4 April 3 May 23 Sept. 13 Sept. 22 Sept. 27 Oct. 4 Dec. 5
2008 March 21 April 20 June 9 Sept. 30 Oct. 9 Oct. 14 Oct. 21 Dec. 22
2009 March 10 April 9 May 29 Sept. 19 Sept. 28 Oct. 3 Oct. 10 Dec. 12
2010 Feb. 28 March 30 May 19 Sept. 9 Sept. 18 Sept. 23 Sept. 30 Dec. 2
2011 March 20 April 19 June 8 Sept. 29 Oct. 8 Oct. 13 Oct. 20 Dec. 21
2012 March 8 April 7 May 27 Sept. 17 Sept. 26 Oct. 1 Oct. 8 Dec. 9
2013 Feb. 24 March 26 May 15 Sept. 5 Sept. 14 Sept. 19 Sept. 26 Nov. 28
2014 March 16 April 15 June 4 Sept. 25 Oct. 4 Oct. 9 Oct. 16 Dec. 17
2015 March 5 April 4 May 24 Sept. 14 Sept. 23 Sept. 28 Oct. 5 Dec. 7
NOTE: All holidays begin at sundown on the evening before the date given.
1. Feast of Lots.
2. Feast of Unleavened Bread.
3. Hebrew Pentecost; or Feast of Weeks, or of Harvest, or of First Fruits.
4. Jewish New Year.
5. Day of Atonement.
6. Feast of Tabernacles, or of the Ingathering.
7. Assembly of the Eighth Day.
8. Festival of Lights.
John Hagee 4 Blood Moons 2014 2015 warning to Israel
Annonser

En kommentar till Del 4: Sol- och månförmörkelse

  1. Hej Du skriver:

    Det har varit 8 tetrader som inträffat på judiska högtider, inte 4 som står ovan. http://2fletchdr222.blogspot.se/2014/04/the-history-of-8-blood-moon-tetrads.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s