12 Nycklar till att förstå Israel i bibeln

av Clarence H. Wagner Jr

När jag reser runt i världen och talar om broar för fred , får jag ofta samma frågor om och om igen . Vare sig det är i Sydafrika, Kanada , Australien, Brasilien , Storbritannien eller USA , vi kristna vill ha är en sammanfattning av de viktigaste skrifterna gällande Israel och det judiska folket . Gud har mycket att säga om hans förbundsfolk och hans land , Israel .

Landet Israel är den enda platsen på jorden som Gud säger att Han själv äger i fråga om landsgränser som han kan överlåta. ( Visst , vi vet att hela världen är hans , men detta landstycke på jorden har en unik relation till honom . ) Om Israel säger Han, ” När ni säljer jord, skall ni inte sälja den för all framtid, ty landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig. ” (Tredje Moseboken 25:23 ) .

Exakt vad säger Bibeln om Guds land , och vem som har rätt till det ?

När det gäller dagens Israel – Palestina frågan , frågar ofta folk , ” Vilken rätt har Israel och det judiska folket till detta land? ” Argument har ständigt fört fram om palestiniernas rättigheter i  och de rättigheter som israeler har som verkar logiskt för dem som presenterar argumenten. Men en grundläggande frågan kvarstår fortfarande hos mig när jag lyssnar på alla de motstridiga synpunkter angående detta land : ” Vem har det yttersta mandatet att avgöra rättigheter vad gäller detta lilla land? ”

Den bibliska svaret på den frågan är att Gud ensam bestämmer vilka”rättigheter” som vi har. Något är rätt eller fel på grund av den Gudomliga dekret , inte mänsklig känsla eller det mänskliga förnuftet . Guds existens och Hans skapandet av universum och hela mänskligheten ger honom rätten att bestämma vilka ”rättigheter vi har . ”

Moralen existerar för att Gud existerar . Myndigheten existerar för att Gud existerar . Har vår allsmäktige Gud redan fastställt Israels och det judiska folkets rättigheter till ett land som Gud äger, så har Gud äver rätten att ”kontraktsenligt” överlåta landet till Guds folk.

Låt oss tillsammans se vad Gud har att säga om landet Israel , vilka människor som han valde att ge landet till, och varför :

Nyckel # 1 : Herren gav Kanaans land namnet Israel, landet gavs av Gud till Abraham och hans ättlingar till en evig besittning .

I Första Moseboken 12:7a  , läser vi : Och HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.”

I Första Mosebok 13:15 , upprepade han sitt löfte när han sa , Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid.

Han sa samma sak i Första Mosebok 15:18 , På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat:

Nyckel # 2 : Gåvan av detta land till Abraham och hans ättlingar var baserad på ett ovillkorlig förbund med Gud själv .

Första Moseboken 17:7-8 säger : ”och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud.”

Tecknet på detta förbund för Abraham och hans efterkommande var omskärelse . Två gånger i den här texten , nämner Gud den eviga naturen av detta förbund . Det finns några i dag som säger att detta förbund var villkorat , att den var baserad på Israels trofasthet till Gud . Bibeln lär något annat .

I Psaltaren 89:30-38 läser vi :” Jag skall låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor. Men min nåd skall jag inte ta ifrån honom, jag skall inte svika i trofasthet. Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen, som månen skall den bestå för evigt.”

Jeremia 31:35-36 förklarar : ” Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk
inför mig för alltid. ” .

Vi är överens om att Gud lovat att döma sitt folk om de inte lydde honom . Det gäller för oss alla . Däremot håller vi inte med dem som säger att Israels olydnad skulle förlora den gåva, landet och deras nationella status som ett folk som Gud gav dem. Mosebok 28 visar att Guds uttalande av välsignelse och förbannelse bara påverkade livskvaliteten för israeliterna , som var villkorat av deras trofasthet . Dock var löftet om landet inte baserad på Israels prestationer , utan på Guds ed och karaktär – Gud kommer aldrig att svika sina löften .

Femte Mosebok kap 30 visar att innan de ens kommit in i det utlovade landet , visste Gud att de skulle bryta hans stadgar och bli försingrade i framtiden . Men Gud förklarade också att han skulle föra dem tillbaka till det land han hade gett deras förfäder ( se # 8 ) .

Nyckel # 3 : Landet gavs till Abraham och hans ättlingar som en del av Guds frälsande välsignelse för världen .

I Första Moseboken 12:1-3 , läser vi: ” HERREN sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”.

Israel var beläget i centrum av den antika världen , alla transporter och kommunikationer mellan kontinenterna var tvungna att passera genom detta territorium för att nå andra länder. På så sätt mötte resenärer, handelsmän och handlare och till och med arméer, Israels Barn .

De valdes för tre syften : att tillbe Gud i detta land och visa världen den välsignelsen av att betjäna den ende sanne Guden av universum , att ta emot , skriva ned och sprida Guds Ord ( genom dem har vi har vår bibel ) och slutligen , att vara den mänskliga kanal för Messias från vilken vi har vår frälsning . För att skydda Guds löften och hans syften för Israels Barn i landet Israel , lovade Gud att välsigna dem som välsignade Abraham och hans ättlingar och förbanna honom som förbannade dem .

Nyckel # 4 : Detta land gavs inte till ättlingar till Ismael ( en förfader av de arabiska folken ) , utan snarare att ättlingar till Isak .

Jag har ingen bitterhet mot ättlingar till Ismael , inte vill  jag heller vara elaka mot våra arabiska vänner . Men jag måste vara trogen mot vad jag vet att Bibeln lär. Abraham själv ansåg Ismael som en möjlig ättling till det land som Gud skulle ge. I Första Mosebok 17:18 , sade Abraham till Gud , ”Låt bara Ismael få leva inför dig!” Men Guds svar var , och är , mycket tydlig . I Första Mosebok 17:19 , Men Gud sade: ”Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.

Gud lovade att välsigna Ismael och göra honom till ett stort folk : Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.”( Första Moseboken 17:20-21 ) . Dock skulle förbundets blodslinje och  löftet om landet går genom Isak , inte Ismael : ” … Genom Isak skall du få dina efterkommande. ” (Hebr 11:18).

Nyckel # 5 : Detta land gavs inte till de andra av Abrahams söner , utan endast till Isak.

Efter det att Sara dog , fick Abraham sex söner till med Keturas , liksom andra av hans bihustrur , är de förfäder till många av de arabiska folken i dag . Hur som helst så var löfteslandet inte till dem : ”och Abraham gav allt han ägde till Isak. Men åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor, och medan han ännu levde sände han dem bort från sin son Isak, österut till Österlandet.” ( Första Moseboken 25:5-6 ) . Notera att Abraham skickade även bort dessa söner  från landet Kanaan .

Nyckel # 6 : Detta land och förbund gavs endast till Isaks son , Jakob , och hans ättlingar , inte Esau och hans ättlingar .

Jakob fick förstfödslorätten från sin far , Isak . I Första Moseboken 28:4 , sade Isak till Jakob : ”Han skall ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande, så att du får inta det land som Gud har gett åt Abraham, det land där du nu bor som främling.”

Men det var inte bara de orden från hans fader Isak som guidade framtiden för Jacob . Det var en direkt uppenbarelse från Gud själv som övertygade Jakob om sitt öde . Herren Gud uppenbarade för Jakob hans budskap om detta land . I Första Moseboken 28:13-15 läser vi :

” Och se, HERREN stod ovanför den och sade: ”Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.”

Enligt Första Moseboken 36:6-9 , tog Esau hans ättlingar och alla sina ägodelar och gick till ett annat land bort från sin broder Jakob . Esau levde i Seirs bergsbygd . Bibeln säger att Esau är Edom . Den säger uttryckligen oss att ättlingar till Esau är Edom , och Israel var inte deras land . Boken av Obadja är en proklamation av undergång på söner Esau ( Edom ) för deras ständiga förföljelse av ättlingar till Jakob (Israel) : ”För våld mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bli utrotad till evig tid.” (Obadja 1:10) .

Nyckel # 7 : Gud sade till Israel för att erövra det land som han hade givit dem .

I Femte Moseboken 1:8 läser vi : ”Se, jag har lagt landet framför er. Gå nu och inta det land som HERREN med ed har lovat era fäder Abraham, Isak och Jakob att ge åt dem och deras efterkommande efter dem.”

På östra sidan av Jordanfloden som israeliterna var på väg in i det förlovade landet , sade Herren till Josua :

”Min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag skall ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till Stora havet västerut, skall ert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem.” (Josua 1:2-6).

Josua sade sedan till sitt folk med dessa ord : ”Av detta skall ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han skall driva undan kananeerna, hetiterna, hiveerna, perisseerna, girgaseerna, amoreerna och jebusiterna för er” (Josua 3:10) . Han berättade då för dem hur Herren skulle skiljas översvämning vattnet i Jordanflodenså att de kunde gå över till andra sidan . Detta är vad som hände och sedan visste folket att Gud var med dem , och de erövrade landet , region för region , med början med Jeriko .

Verklighetens konflikt om landet Israels är inget nytt och det finns ingenting som visar på att Gud skulle ha övergivit det Judiska folket och markfrågan. Jag har hört kristna säga att Israel i dag inte kan vara en del av Guds plan , eftersom det finns så mycket krig och stridigheter att det inte kan vara av Gud . Då skulle det ha varit annorlunda? Under hela Gamla Testamentet har nationer reste sig för att kämpa mot det judiska folket , mot Abrahams ättlingar  och mot landet Israel . Från det ögonblick Josua förde Israels barn in i det förlovade landet , har det varit en kamp att äga marken . Kung David var till synes vid konstant krig med sina grannar, filistéerna . Varför är det förvånande att konflikten fortfarande pågår i dag? Guds fiender har alltid kämpat mot Hans planer .

Profeten Sakarja gör det helt klart att det i ändens tid kommer Gud själv göra Jerusalem till en stötesten för alla nationer och Han skall döma dem oavsett om de förstår eller inte och stödjer Guds planer för Jerusalem och Israel . Om de gör det kommer de att bli välsignade , och om de inte gör det , kommer de att utrotas :

. . Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.” (Sak 12:2-3,9 ) .

Nyckel # 8 : Israels synd och efterföljande exil från landet ändrar inte den Gudomliga rätt till det land de fått av Herren i förbundet .

Många har sagt att Guds löfte, att ge Israel detta land, var baserat på Israels trofasthet mot Guds lagar , och  när de var olydiga och skickas i fångenskap så upphävde Gud detta löfte . Bibeln lär något helt annat . I Tredje Moseboken 26:40-45 läser vi att Gud skulle straffa Israel för sin olydnad och skicka dem i fångenskap . Men , enligt verserna 44-45 , kommer Gud att föra tillbaka dem :

”Men, medan de är i sina fienders land, skall jag trots detta inte så förkasta eller avvisa dem, att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem, ty jag är HERREN, deras Gud. Nej, dem till godo skall jag tänka på förbundet med fäderna, som jag förde ut ur Egyptens land inför hednafolkens ögon, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är HERREN.”

I Femte Moseboken 30:3-5 , lovar Gud: . ” då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder.”

Amos 9:14-15 dundrar vidare med dessa märkliga ord: ” Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt.
Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land
som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud.”

Vissa som är motståndare till att Israels har rätt till sitt land, säger att dessa verser var uppfyllda när det judiska folket återvände från den babyloniska fångenskapen . Men vi vet att det fanns en annan exil och återkomst.  Ändå talar Amos om en återvändande till sitt gamla hemland , Israel , en gång för alla , när han säger , ”De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud.” ( Amos 9:15 ) . Det har aldrig hänt i historien och många tror att detta återvändande till Israel är det slutliga återkomsten som kommer att kulminera innan Messias återkomst.

Nyckel # 9 : Namnet på denna mark är inte Palestina , utan Israel .

För tvåtusenfemhundra år sedan  profeterade profeten Hesekiel om återställandet av Israel till sitt land i de sista dagarna . Hesekiel talade om förtorkade ben som kommer till liv igen. Aldrig tidigare i historien har en nation förstörts och blivit spridda över hela världen , och sedan kommit tillbaka till livet igen. Det är ett mirakel och en uppfyllelse av Bibelns profetior . Vi läser i Hesekiel 37:11-12 :

” Han sade till mig: ”Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. ”

Lägg märke till att namnet på detta land är ISRAEL , det land som så ofta kallas ” Kanaans land ” i Bibeln . Gud säger att i de sista dagarna kommer det att kallas ISRAEL .

Namnet , Palestina , var ett regionalt namn som infördes på området av den romerska kejsaren Hadrianus , som undertryckte den andra judiska revolten 135 ef.Kr. Han var så arg på judarna att han ville förödmjuka dem och betona att den judiska nationen hade förlorat sin rätt till ett hemland under det romerska styret. Namnet Palaestina var ursprungligen ett adjektiv härlett från Filisteen , ärkefiender till Israels 1000 år tidigare . Hadrianus ändrade också namnet på Jerusalem till Aelia Capitolina efter sitt eget efternamn, Aelia . Han förbjöd också judar från att komma in i staden , förutom den 9:e i den hebreiska månaden  Av , för att sörja dess förstörelse . Eftersom han ansågs vara en gud i det romerska riket , var det hans försök att bryta Guds förbund mellan det judiska folket och deras land . Detta förklarade effektivt hans hedniska auktoritet över Jerusalem , som tidigare var platsen Israels Gud var närvarande. Intill denna dag strider man om namnet Palestina ochIsraels och hela frågan kokas ner till en religiös (andlig ) strid över ett land vars öde kommer att avgöras av Bibelns Gud , eftersom det är hans land ( 3Mos 25:23 ) .

Jesus beskriver tecken för ändens tid och sade : ” Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna , tills hedningarnas tider är uppfyllda ” ( Luk 21:24 b) . Från tiden för Hadrianus (135) till 1967 var Jerusalem kontrolleras av icke-judar . Jerusalem är nu åter tillbaka i händerna på det judiska folket , vilket är ett tecken på att Messias snart skall komma till baka till Sion .

Nyckel # 10 : Främlingen (de utanför förbundet) kommer att leva bland er och bli behandlad med respekt .

” De (förbundsfolket) skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Främlingar skall stå redo att föra era hjordar i bet, utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar. ” ( Jesaja 61 : 4,5 ) .

”Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag har givit åt era fäder.” ( Jer 7:5-7 ) .

Den ” främling” i dessa verser skulle inkludera de palestinska araberna och andra icke – judar som bor i landet . De skulle få en välsignelse genom att leva och arbeta i landet Israel , inte delstaten Palestina . Å ena sidan bör Israel behandla dem med respekt . Å andra sidan har de ett ansvar att leva i fred , iakttagande av lagarna i delstaten , erkänner under vars suveränitet den tillhör .

Detta är vad Mose lärde : ”Inom församlingen skall samma stadga gälla för er och för främlingen hos er, en evig stadga från släkte till släkte. Som det är för er, så skall det vara för främlingen inför HERRENS ansikte. Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för främlingen som bor hos er.” (Numbers 15:15,16 ) .

När detta förhållande har trasats samman , vilket har hänt i dag , då följer en kris. Skriften har mycket mer att säga om landet i profetian , inklusive det faktum att Israel kommer att gå igenom många fler prövningar innan Messias kommer för att helt återställa Israel som huvudet för alla nationer .

Nyckel # 11 : Återkomsten av det judiska folket i de sista dagarna kommer att initieras av Gud , och deras återkomst kommer att signalera ett återupprättande av en karg och bruten mark .

Profeten Jesaja talade om Guds plan för att föra sitt folk tillbaka till Israel och sade : ” Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.” ( Jes 11:12 ) .

När judarna började återvända från de nationer i världen i slutet av 1800 talet , var marken  karg och glest bebodd. På 1860-talet reste författare Mark Twain i vad som då var en ”bakgård” i det ottomanska turkiska imperiet , som kallas Palestina och han beskrev landet , sålunda: ”Ingenstans i ödemarken fanns det en fot av skugga . ” Han kallade landet en ” svidande, naken , trädlöst land . ” Av Galileen , sade han , ” Det finns ingen dagg , eller blommor , eller fåglar , eller träd . Det finns en vanlig och en skuggad sjö , och bortom dem några karga berg . ” Hans sammanfattning av Palestina : ” Av alla länder finns det för dystra landskap , jag tror att Palestina ska vara prinsen Kullarna är karg , med tråkiga i färger , de är obeskrivbar i form Det är en hopplöst , trist , förtvivlad mark . . . ”

Denna beskrivning stämmer med Hesekiels profetia av ” karga bergen i Israel ” i Hesekiel 36:1-7 . Men Hesekiel fortsätter med att säga: ” Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka. Ty jag skall komma till er och jag skall vända mig till er, och ni skall brukas och besås. Jag skall föra samman på er många människor, hela Israels hus. I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp. Jag skall föra samman på er mängder av människor och boskap, och de skall bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall låta er bli bebodda, alldeles som ni förr var. Jag skall göra er ännu mer gott än tidigare. Och ni skall inse att jag är HERREN. Jag skall åter låta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk Israel. De skall ha er till besittning, och ni skall vara deras arvedel, och ni skall inte mer döda deras barn.” ( Hesekiel 36 : 8-12 ) .

Sannerligen är detta ett nutida mirakel, återvändande av judarna från över 100 nationer i världen . Stora vågor av immigranter började komma på 1880-talet . Från de första dagarna har öknen börjat att grönska, de steniga områdena har gjorts bördig , träsken dräneras och återplanterade , de gamla terrasserna byggts upp, och de förstörda städerna har återuppbyggts. Israel är numera ett land med över sex miljoner människor som är ett livsmedelsexporterande nation som ståtar med höga nivåer av läskunnighet , hälsa, utbildning och välfärd , högteknologi och jordbruksutveckling .

Nyckel # 12 : Nationerna kommer att vara en del i att återvändande av folket och återuppbyggandet av marken kan ske.

Profeten Jesaja av Israels sade : ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp
för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt HERRENS, din Guds, namn, åt Israels Helige, ty han förhärligar dig. Främlingar skall bygga upp dina murar,
och deras kungar skall betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Dina portar skall ständigt hållas öppna, varken dag eller natt skall de stängas –
så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget. Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hednafolk skall i grund förgöras.” (Jesaja 60:1,9-12 ) .

I Romarbrevet 11:11-14 , Paulus lär oss kristna att vi är inympade i olivträdet , som är förbunden , löften och förhoppningar om Israel . Vi håller inte upp i trädet , men det håller oss upp , så vi bör inte skryta mot hans folk , Israel . I vers 28 , berättar han att de är älskade av hänsyn till patriarkerna . Utan trohet av det judiska folket i Israel , skulle vi inte ha vårt exempel , vår bibel , vår Jesus eller vår frälsning . Därför anser han att ” med vår nåd , kommer de att få [ Guds ] barmhärtighet . ” ( Romarbrevet 11:31 ) .

Paulus lär oss kristna att vi har en skuld att betala till det judiska folket , genom att välsigna dem i materiella sätt .

Romarbrevet 15:27 säger tydligt : ” Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. ” Hur mycket mer direkt kan Gud vara om vår kristna relation till Israel och det judiska folket .

Vad innebär det för oss ?

Dagen för Israels fullständigt återupprättande är nära . Messias kommer att göra det möjligt för oss att vi alla ska leva i fred . Tills han kommer måste vi som tror att Bibeln är Guds Ord och tror på att alla Guds löften kommer att inträffa , måste stå och stödja Israels rätt till sitt land . Det är en gudomlig rätt . Vi har tålamod med dem som inte tror på Bibeln , eller acceptera Israels rätt till marken . Ändå, med kärlek till alla , så måste vi kraftfullt stödja Israels rätt till sitt land . Vi kan inte göra tvärt om och ha ett gott samvete. Vi kan inte säga å ena sidan att vi tror att det finns en Gud som har uppenbarat sin fullkomliga vilja i Hans Heliga Skrift , och å andra sidan , förnekar Israel rätten till det land Gud lovat henne .

Vårt engagemang för Israel var författad av psalmisten så länge sedan i Psalm 102:13 : ” Du kommer att uppstå och förbarma på Sion , ty det är dags att visa fördel för henne , den bestämda tiden är inne . ” Detta är den dagen .

Återigen psalmisten uppmanar oss : ” Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För dina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid.”  För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda.” ( Psalm 122 , 6-9 ) .

http://www.ldolphin.org/twelvekeys.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s