Israels tillblivelse 1948

Hesekiel profeterade redan på gamla testamentets tid om att Judarna skulle få tillbaka sitt land Israel.

Hesekiel profeterade när Israel skulle återupprättas, d.v.s. år 1948
Och tag en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden.
Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den.
Detta skall vara ett tecken för Israels hus. Och du skall lägga dig på vänstra sidan och lägga Israels folks missgärning på dig.
Lika många dagar som du ligger så, skall du bära på deras missgärning. Jag skall lägga deras missgärningsår på dig.
De skall motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar. Så skall du bära Israels folks missgärning.
När du har fullgjort dem, skall du för andra gången lägga dig, nu på högra sidan, och bära Juda folks missgärning
under fyrtio dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år (Hesekiel 4:3-6)

Hesekiel uppmanas av Gud att symboliskt visa att Israels folk skall straffas och fördrivna ut ur sitt land i 430 år för att de förnekade Gud.

Tittar man i Tredje Moseboken 26:18-28, skulle deras straff multiplicera 7 gånger om man inte vände tillbaka till Gud, vilket judarna inte gjorde efter 70 exil år i Babylon (360 år kvar av straffet). Detta skulle ge 360år x 7 en slutsumma på 2520 år baserat på den gamla judiska kalendern (judiskt år=360dagar). Detta motsvarar 2484 år i vår moderna kalender.

Perserkonungen Kyros II, tog över makten och kungjorde år 536 f.Kr att ättlingarna till dem som deporterats från Juda rike skulle få återvända efter 70 år i fångenskap.

En uträkning tills Judarna åter skulle få tillgång till sitt utlovade löftesland:
Den Babylonska fångenskapen tog efter 70 år slut år 536fKr
360år x 7 = 2520 år (trots fångenskap vände de inte om.)
2520år x 360 Hebreiska dagar =907200dagar
907200 dagar / 365,25 dagar (skottår inräknat) = 2484 år enl. vår tideräkning.
År 536 f.Kr +2484 år = 1948!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Babyloniska_f%C3%A5ngenskapen

Här har Wikipedia ändrat på årtalet.

Tittar man i äldre skrifter (som Wikipedia hänvisar till) så är det 536 fKr. som gäller, Bibeln har givetvis alltid rätt

http://runeberg.org/biblobok/0132.html

http://runeberg.org/samtidig/0014.html

Ser man på vilka omständigheter som gjorde att Judarna åter fick sitt löftesland, så är sannolikheten näst intill noll att det skulle kunna bli 1948 om det inte vore för att det finns en mäktig Gud som står bakom.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s