Profetior om Israel

Denna sida behandlar profetior i bibeln som belyser Israel/Judarnas roll i nutid.

Israel och Judarna ÄR Guds egendomsfolk. Detta har en central plats i det eskatologiska skeendet vilket nedanstående bibelverser pekar på.

”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur       Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras       rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna       tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och dom skall vara mitt folk.”  Jeremia 31:31-33

Jag skall vara deras Gud och dom skall vara mitt folk………Detta måste innebära att Gud fortfarande har ett förbund med det Judiska folket.

Vad säger Jesus i Bergspredikan
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. (Matt 5:17-19)

Vilka var närvarande då?
Bara judar………. sedan att de ÄNNU inte har tagit till sig det nya förbundet är en helt annan sak. Guds förbund gäller ändå judarna (israels barn).

Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud   (Amos 9:14-15)

”De skall inte mer ryckas upp UR DET LAND SOM JAG HAR GIVET DEM”……..           Denna profetia måste rimligen gälla dagens Israel, tidigare har de aldrig fått behålla sitt land, utan ha levt i förskingring eller som ett marginaliserat folk i sitt land.

Vilka  är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?  (Jes 60:8)

Denna vers fick sin fullbordan efter 2:a världskriget då Israel skapade en ”luftbro”  för det Judiska folket i Jemen och Aden ”Operation Flygande Mattan”. Då den avslutas i september 1950 har 45 000 judar från Jemen och 3 000 från Aden flugits till Israel.

Det finns många berättelser från dessa transporter som skedde luftvägen. De flesta Judar  hade levt i Jemens öknar fjärran från all civilisation och hade aldrig sett något flygplan. De hade ändå ingen rädsla för att färdas genom molnen, vilket förundrade de som iscensatte lufttransporterna. Trots tusentals år av förskingring hade de inte tappat kontakten med den Judiska traditionen eller glömt gamla testamentets budskap. Judarna berättade helt enkelt att de stod skrivit, att de en gång skulle föras hem till Kanaans land »burna på örnens vingar». Det var ju ingenting annat än detta, som nu skedde.

En liknande luftbro ordnades för de Irakiska Judarna. Det väldiga företaget benämnes »Operation Esra och Nehemja». År 1950-1951 flyttades omkring 120 000 Judar över till Israel med flyg. En luftbro jämförbar med den till Berlin! Av de 140 000 judar, som bodde i Irak före utvandringen, lät 120000 registrera sig för överföring till Israel.

Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. (Jes 60:9)

Detta skedde efter 2:a världskriget. Sammanlagt 856 000 judar lämnade sina hem i arabländer från 1948 till tidigt 1970-tal. Ungefär 600 000 bosatte sig i Israel och lämnade kvar egendom som i dag värderas till mer än 300 miljarder US-dollar.  Egendomar som var i judisk ägo och lämnades i arabländer uppskattas till 100 000 kvadratkilometer (fyra gånger staten Israels yta).

Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring…….(Sakarja 12:2)

På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. (Sakarja 12:9-10)
I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt (Jes 27:6)

Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster,
och från väster skall jag samla dig. Jag skall säga till länderna i norr: ”Ge hit!” och till södern: ”Håll dem inte tillbaka! För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. (Jesaja 43:5-6)

The Forgotten Refugees – Full Documentary Movie

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s