Israels ambassadör försöker väcka svenska kyrkan

ISRAEL OCH SVENSKA KYRKAN 13 JULI 13:05

Ord och handling stämmer inte överens

SLUTREPLIK. Svaret jag har fått av den internationelle chefen för Svenska kyrkan Erik Lysén besvarar inte utan bekräftar istället min kritik, min bild och erfarenhet av Svenska kyrkans agerande och synsätt, skriver ambassadör Isaac Bachman i sin slutreplik.

Det är symptomatiskt att inte ett ord om den terror eller raketbeskjutning som drabbar israeliska medborgare nämns i Erik Lyséns replik till min artikel. Talande – och grovt – är att Israel ges skulden för den ökande radikaliseringen på Västbanken och i Gaza. Det är som om det bara existerar ett land – Israel – i denna region, en region som skakas av konflikter.

För Svenska kyrkan tycks händelserna och explosionen av radikalisering i Syrien och Irak – för att inte tala om den teokratiska våldsregimen Iran – inte ha någon bärighet på det som sker. Detta visar återigen en enögdhet inför och en negativ fixering vid Israel och är ett uttryck för avsaknad av verklighetskontakt och överblick – eller viljan till dessa.

Lika orimligt är det att Erik Lysén försöker försköna det egna kansliets och kyrkoledningens agerande. Det förefaller mig oerhört märkligt att en part som Svenska kyrkan, som säger sig vilja verka för fred och försoning, inte står för sitt eget handlande med dess kopplingar till högst tvivelaktiga rörelser. Rörelser som inte är främmande för att legitimera terror mot den israeliska befolkningen.

Självklart känner Erik Lysén till vilken särställning det så kallade Kairos-dokumentet givits i hans egen kyrka. Det har delats ut och anbefallts till alla Kyrkomötets ledamöter, legat till grund för kyrkliga studiecirklar, föredragskvällar, andaktsmaterial, julkampanjer och bojkotter. Kairos-dokumentet är sprunget ur BDS (Boycott, Divetsments and Sanctions)-kontexten och har fått efterföljare i flera andra dokument från Kairos Palestine-nätverket.

I Kairos-dokumentet uppmanas kyrkorna till BDS-bojkotter av Israel. Dokumentet är ersättningsteologiskt, historierevisionistiskt, det beskriver Israel som en rasistisk apartheidstat från statens bildande och refererar i själva verket till terror mot israeler som legitimt “motstånd”.

Så sent som i juni uppmanade en av dess upphovsmän till intensifierade bojkotter och sanktioner mot Israel och kallade palestinier till att göra sin plikt: Motstånd. Eftersom motstånd är en vanligt förekommande omskrivning för terror mot den israeliska befolkningen i gängse palestinsk terminologi, är detta en oroande uppmaning.

Lysén refererar till BDS-rörelsen som om det vore vilken rörelse som helst. I själva verket är det en antisemitisk och rasistisk rörelse, som det därför lagstiftas mot på flera håll i världen, bland annat i många amerikanska delstater. Rörelsen har upprepat varit föremål för undersökningar om kopplingar till terrorverksamhet. Att stödja BDS tycks dock enligt Lysén vara en respektabel position man kan inta.

Det säger även det en hel del om Svenska kyrkans negativa fixering vid Israel och den hatpropagandistiska kontext som deras partners rör sig i och som uppenbarligen haft en påverkan på Svenska kyrkans ledning. Om de palestinska partners man skaffat sig kommit fram till att Israel ska isoleras och driver sin hatpropaganda ska man, om man inte sympatiserar, lyssna till andra röster och bygga upp nya kontakter.

Svenska kyrkan är ingen trovärdig partner eller röst i denna konflikt så länge man gör gemensam sak med hatpropagandister och bidrar till att sprida deras budskap.

BDS-rörelsens grundläggande drivkraft, förutom att isolera och svälta ut Israel, är att sätta ett falskt och konstruerat likhetstecken mellan Israel och apartheidtidens Sydafrika. Anklagelsen faller på sin egen orimlighet och är ett hån mot det allt genomsyrande och vidriga rastänkande som präglade varje del av samhällslivet under apartheidtiden. I fallet Sydafrika handlade det om en regims groteska rasförtryck av de egna medborgarna – i fallet Israel om påtvingat självförsvar mot egenuttalade fiender som inte är landets medborgare.

Vad det israeliska samhället beträffar utgör emellertid de israeliska araberna 20 procent av befolkningen i Israel och har alla de medborgerliga rättigheter som deras judiska landsmän har. Något som dock inte gäller de palestinier som lever i grannländerna som Libanon och Jordanien, för att inte tala om Syrien.

Skyddsbarriären är ingen apartheidmur, utan byggdes för att inte fler människor i Israel skulle sprängas sönder på bussar, torg eller restauranger. Vi är inte vana att höra några kraftfullare solidaritetsdeklarationer från Svenska kyrkans håll vare sig för terror-offren i Israel eller palestinierna i grannländerna.

Representanter för Kairos Palestine-nätverket bjuds regelbundet in till Svenska kyrkans arrangemang. Den stora nationella Teologifestivalen 2015 var ett exempel där hatpropaganda mot Israel och uppmaningar till BDS framfördes under en hel dags seminarium – utan att några motröster representerande israelisk mainstream fick komma till tals.

Nyligen arrangerades Världens fest, också den med influgen röst från samma nätverk. Och så nu Almedalen, där Israel är det land som står i negativt fokus för Svenska kyrkan som arrangör. Även tillsammans med Biståndsdebatten.se anordnade Svenska kyrkan ett seminarium om partiella bojkotter. Aldrig hörs några pro-israeliska röster eller perspektiv i Svenska kyrkans regi. Det här var bara tre exempel.

Erik Lysén nämner även Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, en fantastisk byggnad i hjärtat av Jerusalem och med en mycket värdefull historia vad gäller judisk-kristen dialog. Idag har institutet tyvärr fått en politisk slagsida i delar av sin verksamhet. Självklart är Lysén medveten om detta.

STI står som värd för helt politiska kurser arrangerade tillsammans med Svenska kyrkan och Diakonia, deltagarna kan exempelvis vara riksdagsmän eller journalister. Ensidigheten i programmet är förfärande och “mainstream” Israel knappt företrätt. Teologi och israeliskt liv lyser i hög grad med sin frånvaro.

Inbjudna talare på STI förespråkar med emfas den UNESCO-resolution som är historierevisionistisk och frånerkänner oss judar vår teologiska och historiska hemort i landet och i staden Jerusalem och hävdar att Israel “inte ska få använda Klippmoskén i sin turistinformation”. Samma uppfattning om UNESCO-resolutionen framförs även av andra föreläsare vid studiebesök som STI, Svenska kyrkan och Diakonia arrangerar.

På studiebesöken på Västbanken möter deltagarna uppmaningar till “bojkott av israeliska varor”, anklagelser om “utomrättsliga avrättningar” och en syn på terrorism som legitimerar våld: “israeler kallar dem terrorister, palestinier kallar dem frihetskämpar”.

Förutom de politiska kurserna har Kairos Palestine-nätverket även en roll på STI när kyrkliga grupper reser ned dit, vilket är frekvent förekommande . Prästen Mitri Raheb, som var den palestinske gästen under Teologifestivalen 2015, är flitigt anlitad när grupper besöker STI.

Självklart är Erik Lysén medveten om allt det ovanstående. Det rimmar illa med att vilja dialog och försoning att inte ha så mycket respekt för den andra parten att man är ärlig med sina uppsåt och sina ageranden. Svenska kyrkan förlorar härmed ytterligare i trovärdighet.

Avslutningsvis, en kort kommentar: Prästen och BDS-aktivisten Anna Karin Hammar bekräftar och förstärker substansen i min kritik genom sitt inlägg i Kyrkans tidning. Över 60 procent av hennes text består av direktcitat från den palestinske Kairos-representanten som deltog i seminariet i Visby – bästa tänkbara illustration till hur Svenska kyrkans representanter helt okritiskt gör den palestinska narrativen till helt och hållet sin medan varje ansats till förståelse för israeliska officiella eller mainstream-perspektiv fullständigt saknas.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

PM Netanyahu Statement on UNESCO Hebron Resolution

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

UNESCO utrotar Judisk historia och legitimerar terror

 

The UN’s denial of Jewish roots, even in the most clearly Jewish sites, legitimizes jihadist terror.

How do the UN and those who engineer its anti-Israel resolutions and campaigns justify promoting a twisted version of history that erases the Jewish tradition?

In the UN’s version of events, how do they justify the massacre of Jews at their holiest sites, such as the cave in Hebron purchased by the first Jew, Abraham, to bury his wife, the first Jewess, Sarah?

Watch this short video on the UN’s dangerous path, as this organization and its agencies throw the Bible and other history books into the garbage.

https://www.youtube.com/watch?v=9zzepFLcFkI

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Netanyahu läser från Bibeln för att bevisa att Patriarkernas grav i Hebron tillhör judarna

Netanyahu reads from Bible to prove Hebron’s Tomb of Patriarchs is Jewish

Netanyahu read from the Bible to demonstrate that UNESCO’s resolution on Hebron negated religion, history and the facts.  

Prime Minister Benjamin Netanyahu read passages from the Bible during Sunday’s weekly Cabinet meeting as a refutation of Friday’s resolution passed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage Committee designating the Tomb of the Patriarchs and Hebron a Palestinian heritage site.

“I would like to read from Genesis 23:16-19: ‘And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the hearing of the children of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant…And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre–the same is Hebron–in the land of Canaan. And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a burying-place by the children of Heth,’” Netanyahu read.

“The connection between the Jewish People and Hebron and the Tomb of the Patriarchs is one of purchase and of history which may be without parallel in the history of peoples,” Netanyahu declared.

“Of course this did not prevent the UNESCO World Heritage Committee last Friday from passing yet another delusional resolution which determined that the Tomb of the Patriarchs, the same Cave of Machpelah, is a Palestinian heritage site,” the Israeli premier derided the resolution.

Netanyahu explained that in wake of this resolution, he has decided to cut an additional $1 million from Israel’s UN membership dues and transfer the funds to the establishment of “The Museum of the Heritage of the Jewish People in Kiryat Arba and Hebron.” The money will also serve additional heritage initiatives related to Hebron.

He tasked Minister of Jerusalem Affairs and Heritage Ze’ev Elkin with submitting a proper proposal on this matter.

“Against UNESCO’s denial, Israel will present to the world the historical truth and the Jewish People’s deep connection – of thousands of years – to Hebron just as we did with UNESCO’s other delusional decision regarding the absence of a connection to Jerusalem,” Netanyahu vowed.

After UNESCO previously passed Muslim-sponsored resolutions denying the Jewish connection to Jerusalem and the Old City, Israel reduced its UN dues.

“Therefore today I have instructed that procedures be completed for the construction of the Kedem Center for displaying the historical and archaeological findings for the City of David,” Netanyahu said of the new museum on the Jewish people’s ancient history in Jerusalem. “This will be an impressive structure with extensive displays. The entire world will see the truth and the first visitors whom I will invite there will be UNESCO and UN delegations.”

The UNESCO resolution characterized the site as facing danger, which directly contradicts facts on the ground.

This designation attempts to eliminate the Jewish people’s millennia-long connection to the sites, at which the founders of the Jewish religion are buried.

By: Aryeh Savir, World Israel News

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Trump i Polen: Kommunisterna insåg att de förlorat då en miljon polacker bad: ”Vi behöver Gud”

07-06-2017

Speaking before an enthusiastic crowd in Poland’s historic Krasiński Square, President Donald Trump said, the people of the west are crying out, ”We want God”.

“Through four decades of communist rule, Poland and the other captive nations of Europe endured a brutal campaign to demolish freedom, your faith, your laws, your history, your identity – indeed the very essence of your culture and your humanity,” the president said.

He recalled how on June 2, 1979, when Poles gathered for their first mass with Polish Pope John Paul II, the communists in Warsaw must have known their oppressive system would soon crumble.

“They must have known during that exact moment during Pope John Paul II’s sermon when a million Polish men, women and children suddenly raised their voices in a single prayer. A million Polish people did not ask for wealth. They did not ask for privilege. Instead, one million Poles sang three simple words: ‘We want God’,” Trump said to applause.

He continued, “As I stand here today before this incredible crowd, this faithful nation, we can still hear those voices that echo through history. Their message is as true today as ever. The people of Poland, the people of America, and the people of Europe still cry out ‘We want God’.”

 

Through their devotion to God, Trump said, the Polish people were able to fight the oppression of communism and prevail to which the crowd broke out into a chant of “Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!”

Crowds packed the streets surrounding Krasiński Square, with some people holding large blue signs that read, ‘Make Poland Great’ as others waved both Polish and American flags. ”Thank you, Mr. Trump,” read one sign.

President Trump spoke about the many ways Poles have enriched America and said the U.S. is eager to extend its partnership with not only Poland, but other eastern European nations as well.

“We are committed to securing your access to alternate sources of energy, so Poland and its neighbors are never again held hostage to a single supplier of energy,” Trump said, referring to Russia’s monopoly on energy exports to Poland.

The president said he visited Poland to hold it up as an example for others who seek freedom, “The story of Poland is the story of a people who have never lost hope, who have never been broken, and who have never, ever forgotten who they are,” he said.

The crowd responded by chanting another round of, “Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!”

 

The president spoke of the threat of radical Islamic terrorism facing the U.S. and Europe today.

“We cannot accept those who reject our values and who use hatred to justify violence against the innocent,” he said.

He also addressed Russia’s aggression in nearby Ukraine and its support of hostile regimes.

He went on to call out another threat: the steady growth of government and bureaucracy that he says, “drains the vitality and wealth of the people” in both the U.S. and Poland.

“The West became great not because of paperwork and regulations but because people were allowed to chase their dreams and pursue their destinies,” he continued.

He was joined on stage by veterans of the heroic Warsaw uprising during WWII in which Jews relegated to a ghetto as they waited transfer to death camps banded together to fight the oppression of the Nazis.

“We can have the largest economies and the most lethal weapons anywhere on Earth, but if we do not have strong families and strong values, then we will be weak and we will not survive,” Trump said to applause.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

THIRD TEMPLE 2017

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Al-Aqsa Mosque Earthquake to Pave Way for Third Temple?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar