Kyrkklockorna tystnar i Syrien

Bild: Raad Adayleh

Folkmord i Mellanöstern. Svenska kyrkan borde tala om kristnas utsatthet.

 

Folkmord i Mellanöstern. Svenska kyrkan borde tala om kristnas utsatthet.

Kyrkklockorna tystnar

När folkvalda partiföreträdare från 28 länder pekat ur övergreppen mot kristna och yazidier som folkmord är Svenska kyrkan fortfarande tyst.

Det som terrorrörelsen Islamiska staten (IS) gör mot kristna och yazidier i Irak och Syrien är att beteckna som folkmord, anser EU-parlamentet i en resolution som nu antagits.

Besluter ökar trycket på EU och FN att agera. Om FN erkänner folkmordet aktiveras en skyldighet för världssamfundet att sätta in åtgärder för att skydda utsatta folkgrupper. Det är anledningen till att utrikesminister Margot Wallström (S) undviker att tala om övergreppen mot kristna som ett folkmord. Då skulle Sverige behöva agera.

Samtidigt som Wallström förnekar folkmord halshuggs kristna av IS. Kristna i Syrien förföljs och kyrkor förstörs och plundras. IS tvingar kristna att tvångskonvertera, men ger sig ofta på även de som lämnat kristendomen. Kristna flickor våldtas och säljs på slavmarknader. Byar töms på kristna. Dessa systematiska och omfattande övergrepp måste kallas vid dess rätta namn.

Den svenska politiker som varit tydligast i frågan är Kristdemokraternas europaparlamentariker Lars Adaktusson. Han har som initiativtagare och ansvarig för förhandlingarna mellan partigrupperna fått alla partigrupper förutom vänstergruppen GUE/NGL, dit Vänsterpartiet hör, samt den högerpopulistiska gruppen ENF att ställa sig bakom resolutionen.

Men det är fler som vägrar tala om folkmordet. Svenska kyrkan skrev för bara några dagar sedan en debattartikel i tidningen Dagen, där de genom deras internationella chef Gunilla Hallonsten, förtydligade att de inte vill beteckna det som sker som folkmord. Anledningen beror enligt Svenska kyrkan på att våldet drabbar människor oavsett religionstillhörighet. Företrädare för Svenska kyrkan förklarar att de inte vill göra skillnad på människor då det riskerar att öka konflikter, utsatthet och radikalisering.

Det finns en ängslighet i att göra skillnad på grupper. Men det är förvånande att den ängsligheten sträcker sig så långt att inte ens Svenska kyrkan vågar fullt ut ställa sig bakom de kristna som utsätts för folkmord. När folkvalda partiföreträdare från 28 länder pekat ur övergreppen mot kristna och yazidier som folkmord är Svenska kyrkan fortfarande tyst. Har rädslan för att säga fel gått så långt att inte ens Svenska kyrkan vågar tala om kristnas utsatthet?

När kyrkklockorna tystnar behövs mer än ord. Men att klassificera övergreppen som folkmord beskriver vad länderna har för arbete framför sig. Med kollektiva krafter kan mer göras både humanitärt och militärt för att förhindra IS framfart i Syrien och Irak. För övergreppen måste få ett slut.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mirakel i Egypten?

..An Egyptian Muslim Girl Found Alive after being buried Alive for 15 Days..

A Muslim man in Egypt killed his wife because she was reading the Bible and then buried her with their infant baby and an 8-year old daughter. The girls were buried alive!

He then reported to the police that an uncle killed the kids. 15 days later, another family member died. When they went to bury him, they found the 2 little girls under the sand – ALIVE!

The country is outraged over the incident, and the man will be executed.. The older girl was asked how she had survived and she says:- ‘A man wearing shiny white clothes, with bleeding wounds in his hands, came every day to feed us. He woke up my mom so she could nurse my sister,’ she said.

She was interviewed on Egyptian national TV, by avail ed Muslim woman news anchor. She said on public TV, ‘This was none other than Jesus, because nobody else does things like this!’ Muslims believe Isa (Jesus) would do this, but the wounds mean He really was crucified, and it’s clear also that He is alive! But, it’s also clear that the child could not make up a story like this, and there is no way these children could have survived without a true miracle.

Muslim leaders are going to have a hard time to figure out what to do with this, and the popularity of the Passion movie doesn’t help! With Egypt at the centre of the media and education in the Middle East , you can be sure this story will spread. Christ is still turning the world upside down! Please let this story be shared.

Jesus is Lord and He is the King Forever! Amen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur överlevde Moses på Sinai berg i 40 dagar utan WiFi?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svenska Kyrkan går emot Jesu minsta bröder

Svenska kyrkan[1] har ett problem. Dess djupa engagemang i Israel-Palestina frågan – och i synnerhet dess stöd för Kairos Palestina-dokumentet är något som bör noteras och kritiseras av andra kyrkor, och alla de som är emot antisemitism och alla former av rasism.

Kairos Palestina-dokumentet kan läsas på svenska på Svenska kyrkans hemsida och beskrivsav Svenska kyrkan på följande sätt:

”Kairosdokumentet har tagits fram av kristna palestinier och handlar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel.”

Kairos Palestina-dokumentet från 2009, är ett brev som beskriver sig själv som ”de kristna palestiniernas ord till världen om det som sker i Palestina”. Israels närvaro i det som dokumentet kallar ”det palestinska landet” – även om denna bibliska region har kontinuerligt varit judarnas hem i nästan fyra tusen år – är märkligt nog beskriven som ”en synd mot Gud och människan”.

Förutom snedvridningar och orättvisa beskrivningar av Israel-Palestina konflikten och staten Israel, uppviglar Kairos Palestina-dokumentet kristna att agera mot Israel. Dokumentet rättfärdigar och ursäktar palestinsk terrorism:

”Ja, det finns ett palestinskt motstånd mot ockupationen. Men om ockupationen inte fanns, så fanns där inte ett motstånd, inte fruktan och inte någon brist på säkerhet. Detta är hur vi ser det.”

Problemet med denna förklaring är att det helt enkelt inte är sant. För nästan ett hundra år sedan, långt innan Israel gick in i Västbanken och Gazaremsan under Sexdagarskriget 1967, blev judiska/israeliska civila attackerade av palestinska terrorister. Innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som ser ”ockupationen” som ett rättfärdigande för terrorism stämmer helt enkelt inte. Det var arabisk provokation – stängningen av Tiran-sundet vid mynningen av Suezkanalen, legitima skäl för krig enligt folkrätten – som föregick och orsakade Sexdagarskriget 1967. Med andra ord, araberna startade ett krig, och blev sedan irriterade när de förlorade det.

Ändå konstaterar Kairos Palestina-dokumentet, flera gånger, underförstått (och felaktigt) att Israels närvaro i ”palestinska områdena” är orsak, rättfärdigande och ursäkt för palestinsk terrorism mot Israel. I Kairos-dokumentet, är Israel (felaktigt) anklagad för att föra ”barbariska” krig mot palestinierna, begränsa religionsfrihet, och kränka de mänskliga rättigheterna, samt andra brott som varje anständig människa skulle motsätta sig.

Den mest kränkande delen av Kairos Palestina-dokumentet, är den råa antisemitismen, sommanifesterar sig genom ersättningsteologi, där den ”nya” kristendomen är menad att ersätta och fullständigt undantränga, den ”äldre” judendomen som enligt ersättningsteologin är förlegad.

Kairos Palestina-dokumentet uppmanar världens kyrkor och det internationella samfundet att tillämpa bojkott och desinvestering mot Israel, handlingar som egentligen vill försöka strypa Israel till döds ekonomiskt. Kairos-dokumentet ifrågasätter även Israels rätt att existera. Det anklagar den judiska staten för att den ”sätter landsman framför landsman och exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare”. Detta är ett udda uttalande med tanke på att den judiska staten Israel är det enda landet i Mellanöstern där alla medborgare – judar, araber, kristna, muslimer, män, kvinnor – har möjligheten att anställas inom alla yrken, äga egendom, sitta i parlamentet [Knesset] och rösta i fria val.

Kairos Palestina-dokumentet bortser också ifrån att anklagelsen om att stater ”exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare” skulle kunna riktas mot många muslimska stater. Saudiarabien har apartheidlagar som förbjuder icke-muslimer från att ens komma in i Mecka. IHuman Rights Watch’s World Report 2015: Saudi Arabia kan man läsa att systematisk diskriminering mot kvinnor och religiösa minoriteter fortgår. Rapporten riktar hård kritik mot Saudiarabiens rättsväsende, dess vägran att erkänna politiska grupper eller grupper som arbetar med mänskliga rättigheter och dess usla behandling av migranter.

Den judiska staten Israel, å andra sidan, är den enda staten i Mellanöstern som har låtit araberna ta del av sina mänskliga rättigheter. Det borde inte vara någon överraskning att en nyligen genomförd opinionsundersökning visade att 52% av palestinierna i Jerusalem skulle föredra att leva i Israel snarare än en framtida palestinsk stat.

På grund av innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som är fylld med häpnadsväckande snedvridningar, antisemitism och rasism, skulle man ha antagit att Svenska kyrkan omedelbart skulle ha tagit avstånd från dokumentet, men det som hände var raka motsatsen. Av någon anledning, gav Svenska kyrkan både legitimitet och stöd till detta dokument.

Nämnden för internationell mission och diakoni, som är en del av Svenska kyrkan, skickade 2010 ett svar på Kairos Palestina-dokumentet i form av ett brev, som oförklarligt drar slutsatsen att:

”Slutligen, vill vi tacka er för dokumentet och för dess hoppfulla budskap att kärlek och ömsesidigt förtroende är möjligt, liksom fred och slutgiltig försoning, och att rättvisa och säkerhet kommer att uppnås för alla – palestinier såväl som israeler.”

Tyvärr, i vad som verkar vara en grov felbedömning, så innehöll svaret från Svenska kyrkan till Kairos Palestina-dokumentet ingen kritik alls mot de massiva lögner, rasism och snedvridningar dokumentet innehåller. Ännu mer tråkigt är att det inte verkar ha funnits minsta försök att verifiera om någon av anklagelserna i dokumentet ens var sant.

Svenska kyrkan gjorde åtminstone ett försök att distansera sig från ersättningsteologin i Kairos Palestina-dokumentet, genom att skriva i sitt svar:

”Det är vår uppfattning att Sinaiförbundet med det judiska folket, liksom förbundet i Jesus Kristus, båda är giltiga och uttrycker Guds natur och vilja och hans yttersta kärlek till alla människor.”

Under 2012 tog kyrkomötet i Svenska kyrkan några beslut som resulterade i att Kairos Palestina-dokumentet blev ett officiellt dokument inom Svenska kyrkan. Tyvärr resulterade dessa beslut också i att Svenska kyrkan förklarade stöd för de förslag som fanns i Kairos Palestina-dokumentet. Kyrkomötet beslöt att:

  • ”uppdra till kyrkostyrelsen att sända kairosdokumentet och internationella nämndens svar till kyrkomötets ledamöter.”
  • ”uppdra till kyrkostyrelsen att fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza och i att rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina- dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem samt i att stödja de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter och kräva att den pågående israeliska blockaden av Gazaremsan hävs.”

Idag kan du hitta en handledning om hur man kan studera Kairos Palestina-dokumentet, på Svenska kyrkans hemsida. Svenska kyrkan har uppenbarligen producerat denna handledning för att uppmuntra sina medlemmar att studera Kairos Palestina-dokumentet, och främjar därigenom omedvetet de förvrängningar och lögner som finns i detta dokument. Ett dokument som har tydliga antisemitiska inslag och flera historiska felaktigheter används av världens största lutherska kyrka som ett sätt att presentera Israel-Palestina konflikten.

Handledningen på Svenska kyrkans hemsida inleds med följande ord:

”Tycker du att det är svårt att förstå konflikten i Israel/Palestina? Vill du veta mer och kunna påverka? Tror du att Bibeln kan vara ett redskap i det? Svenska kyrkan vill uppmuntra till samtal kring konflikten och kring ett dokument som skrivits i denna fråga: Kairos Palestina-dokumentet (KPD).”

Man kan vara kritisk mot Israel, men vad Svenska kyrkan gör är att sprida ett dokument med felaktigt och rasistiskt innehåll till sina 6,2 miljoner medlemmar.

Antisemitismen har därmed bokstavligen blivit institutionaliserad i Sverige. Sveriges största religiösa institution uppmuntrar människor att studera ett antisemitiskt och rasistiskt dokument.

Det är ironiskt att Svenska kyrkan, som har en judisk man från Nasaret som sin frälsare, sprider en antisemitisk handling. Det är också viktigt att förstå att detta sker i ett Europa där antisemitismen förvärras dag för dag.

Svenska kyrkan sprider Kairos Palestina-dokumentet i ett Europa där terrorister redan har attackerat judar, synagogor och även kristna. Detta sker i ett Europa som judar redan flyr ifrån. En kyrka som verkligen tror på kärlek och förståelse skulle för länge sedan ha avstått från detta dokument, som har pekats ut som rasistiskt av seriösa antirasistiska organisationer som Anti-Defamation League.

Genom sitt agerande normaliserar Svenska kyrkan antisemitismen i Sverige och Europa. Eftersom att Svenska kyrkan är en kyrka där de flesta svenskar är medlemmar, har Svenska kyrkan makten att genomföra en sådan normalisering. Attacker mot judar i Sverige har delvis sitt ursprung i en sådan normalisering. När Jesu Kristi Kyrka i Sverige stödjer ett antisemitiskt dokument, blir judar i Sverige måltavlor.

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd. Gholam Ali Pour är också redaktör för den socialkonservativa webbsajten Situation Malmö.


[1] Svenska kyrkan är världens största lutherska kyrka. 6,2 miljoner svenskar, eller mer än 60% av Sveriges befolkning, är medlemmar i Svenska kyrkan – en av många europeiska nationella kyrkor som skapades under den protestantiska reformationen. Under åren 1544 – 2000, var Svenska kyrkan statskyrka i Sverige och en del av den svenska staten. Trots att Sverige är ett av världens mest sekulära länder, så har Svenska kyrkan en mycket viktig roll i samhället, på grund av historiska och kulturella skäl. Svenska kyrkan är fortfarande styrd av de politiska partierna genom kyrkopolitiska församlingar. Politiska partier representerade i den svenska riksdagen, liksom andra politiska partier, deltar i nationella kyrkoval, för att vinna platser i olika kyrkopolitiska församlingar. Dessa kyrkopolitiska församlingar kan sedan ta beslut om kyrkans verksamhet och bestämma Svenska kyrkans agenda – lokalt, regionalt och nationellt. I Svenska kyrkan finns flera hundra kyrkopolitiska församlingar. Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan är kyrkomötet, med 251 medlemmar; det beslutar om kyrkans gemensamma och allmänna frågor. Dessa kyrkopolitiska församlingar bildas efter nationella kyrkoval, som hålls vart fjärde år. Socialdemokraterna har alltid varit det största partiet i kyrkomötet, och har samma hegemoniska roll i kyrkopolitiken som partiet har i svensk politik i allmänhet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Öppna ditt hem för Israeliska turister

http://hitinternational.net/en/home-page-2/

Hosts share about their HIT experience English

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Turken Adnan Oktar, med stark antikristande, har gett pengar för att återuppbygga det tredje templet

ADNAN OKTAR-SPEAKER FOR THE DEAD

masksofluciferoktarA very popular Turkish man in Turkey..a very wealthy man at that, has given Israel money to rebuild the third temple. Adnan Oktar is a television personality and author of over 300 books about Islam and creation. He tells the world that Jesus is coming very soon, and also the 12th Imam will come after him. He firmly believes that the world will be converted to Islam, and that Jesus also is Islamic. The rest of this story and video will shock you as he reveals things that have already happened, and that will continue to happen as the Anti Christ is introduced to the world through Islam. 

Let’s follow this article and I will tell you who this “Jesus” is! They don’t want to tell you…why? They don’t want to tell you who this Jesus or Mahdi is…why?
Well, I got the guts! I will tell you and I will give you the warnings that parallel this scenario.
My comments will be as shown: [EDITOR….]The Editor is from Mystery of Inquity.com

Could it be that a great leader will emerge in Turkey who, with the help of mysterious Islamic spirit beings, will convince the world’s Christians to become Muslim?
That’s exactly what a popular Turkish intellectual is teaching his millions of television viewers, according to a new documentary produced by WND Films and directed by Joel Richardson, author of “The Islamic Antichrist” and “Mideast Beast.”
In the documentary, “End Times Eyewitness,” Richardson interviews Adnan Oktar, a media personality and prolific author, about what Islam expects to happen as the world grinds down to the last days.
The articulate Turk speaks frankly and calmly on camera during an interview filmed in his studio in Istanbul. He comes across as sincere and affable, calling the Christian Richardson his “brother.”
Just like many Christians, Oktar says the Muslim world is eagerly anticipating its messiah, also called the Mahdi. But Islam also expects the return of Jesus, who they call “Isa.”

[EDITOR: WHO is this “Isa”? The Muslims word for Jesus. But who is he? Well, for one thing, this certainly is NOT the Jesus that we speak of in Christianity.
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad delivered his address before the United Nations General Assembly on Wednesday-Sept 26, 2012, saying that the return of Jesus Christ was soon to come, along with the Islamic end-time figure the 12th Imam.]

The Muslim Jesus will tell the world that he is not the son of God, nor was he crucified and resurrected from the dead. He returns to tell everyone that he does exist and he is, indeed, a Muslim.
He will be very persuasive, this Jesus.

[EDITOR: This is why so many are confused on who Jesus is, the REAL Jesus Christ, Son of GOD. Because this supernatural entity came before, using this name of Jesus and has left his mark upon the world and our history. NO! He was not crucified. NO! He was not resurrected. NO! He is not the son of god. YES! He is a Muslim and this is where the religion originated. This Jesus will not come alone when he arrives.]

Adnan Oktar of Turkey hosts a popular TV show and has written more than 300 books, mostly about Islam and creation.
The Mahdi and Jesus, according to the Muslim view expressed by Oktar, will get help in their work to convert the world to Islam from an even more demonstrative group of supernatural beings called the djinn, from which we get the English word for “genie.”
There are bad djinn and good djinn, with the good djinn being Muslim.
“Yes the Mahdi will communicate with the djinns,” Oktar says in the film. “Mahdi is the leader of both djinns and men. Muslim djinns, djinns that believe in God, will assist the Muslims in making Muslims prevail throughout the world.”

darksiders___four_horsemen_by_dotafss-d4yt7ov.png

[EDITOR: You would think that this would be enough of a clue to the Muslims! But, it’s not.
They are blinded by Satan’s tricks. Even though they know ‘jinn’ are demons, they profess these events to come? Amazing.]

Oktar goes on to explain that the Mahdi will rule for seven years, which eerily resembles the reign of another character that the Bible warns Christians to beware of in the last days.
Richardson believes the Mahdi and the Muslim Jesus line up perfectly with the biblical description of the antichrist and false prophet, who will arise in the last days, the Bible says, to “deceive many.”end_times_eyewitness
Oktar expresses strong belief that the Mahdi and Jesus are likely already walking the earth.

[EDITOR: Yes, tis true. Some say they were in the Middle East, then were living in Europe.]

“Yes. We believe that Hazrat Mahdi has come and is busy carrying on his activities,” he said. “We believe that he appeared in Istanbul, as that is how it is related in the Judaic accounts. This is how it is related in the Islamic accounts as well.”

[EDITOR: This is exactly how we have so much confusion. When you hear about the ‘missing years’ of Jesus, this is the Isa. Jesus in India? This is Isa. This is what Satan intended and he is the father of confusion and chaos.]

Oktar, a Sunni Muslim, said even prominent Shiite leaders in Iran have said they expect the Mahdi to appear in Istanbul.
“There is no other time for this,” he tells Richardson. “He should appear in a date between the years 1400 to 1500 according to Hijri calendar.”
The current Islamic year is 1435.

[EDITOR: Oh, it’s not going to take another 65 years! They are preparing now for their arrival. And for the ones who will arrive with them…the jinn/demons.]

Oktar quotes frequently from the Christian gospels, saying that all the requirements spoken of by the “prophet” Jesus have been fulfilled leading up to his return.
“After World War II, a lifetime has passed as well and consequently we are exactly in the time the prophet Jesus mentioned in the Gospel,” Oktar said. “A lifetime has now passed (since the war), or is about to pass. This is one of the biggest proofs of the fact that Jesus Christ is now among us.”
Richardson told WND that he’d read an article a few years ago in which Oktar mentioned the role of the djinn in the last days and therefore asked him about it in the interview.
Joel Richardson is a Bible teacher, author and documentary filmmaker.
“I asked him about it again, and he didn’t deny it,” Richardson said.
Interestingly, Richardson says Oktar believes that he, Oktar, also has the ability to communicate with the djinn.

[EDITOR: The FACT that this man, Oktar communicates with the demons is NECROMANCY! It’s witchcraft. We are warned about sorcery in the Bible, and it’s a HUGE part of these end days. For without magick, Satan and his minions wouldn’t be able to perform their tasks as hand. Don’t misunderstand, this is nowhere close to miracles or GOD’s work…it’s the exact opposite. It’s false works….works of evil.]

“To Oktar the djinn are essentially spirit beings who live amongst us, yet cannot be seen my most people. Oktar however, claims to speak with the djinn, that they respect him and give him information,” Richardson said. “Islam teaches they are made of fire and some of them are Muslims. Although we cannot see them, Oktar teaches that during the time that their messiah is ruling on earth, these djinn are going to begin freely interacting with humans, and they’re going to help convince people to become Muslims.”

[EDITOR: I believe this time has begun. Look around you people! Are not people acting strangely? How many are depressed, oppressed and possessed? These are the three stages of affliction. How do demons convince people? By afflicting them!]

Latest-Darksiders-HD-Wallpaper-Free-Download2

While all of this may sound quaint to the average American Christian, Richardson says it’s important to remember that Oktar is a man with a huge audience, literally millions of viewers not only within Turkey but throughout Central Asia, the Arab world and into parts of Russia and Eastern Europe. He has published some 300 books, has a popular TV show and claims to have a close relationship with Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan.
“Any discerning Christian watching the film is going to sit back and say ‘wait a minute I know what’s going on here’ with the djinn,” Richardson said. “Nowadays the discernment level is not on the highest level but I still would expect that most Christians can read between the lines.”
Richardson said he isn’t sure how widely held the belief is in the djinns’ role in assisting the Islamic messiah’s efforts to convert the world to Islam, but the fact that a man as prominent as Oktar is talking about the djinn should get the attention of Christians and Jews around the world.

[EDITOR: Announcing this is imminent in the plan of Satan. Waking people up is so important.]

“It’s the first time I’d ever personally heard it, but he claims to be in close relationship with the president of Turkey,” Richardson said. “They claim the president listens to him and follows his advice.”
If it’s true that Oktar serves as a Rasputin type of character channeling so-called divine guidance to Erdoğan, one of Turkey’s most powerful rulers in decades, then perhaps Western leaders should be watching Oktar’s TV show and taking notes.
Turkey, which is a NATO ally, has already proved to be a growing thorn in the side of U.S. policy in the Middle East, refusing the use of its airbases for bombing raids against ISIS terrorists and providing safe haven for the militants. It has also been purchasing oil from ISIS-controlled oil wells, flooding the terrorist army with fresh cash.

[EDITOR: With these enemies behind the Muslims, we need only wait until we will see this as a worldwide war.]

Richardson explores in the film how Turkey is emerging as the dominant power in the Middle East and is positioning for a showdown with other powers, most notably Iran and Egypt. Eventually, a coalition of Middle Eastern nations will invade Israel, Richardson says in the film, which moves seamlessly from biblical prophecies to current affairs.
“The whole goal of the Turkish neo-Ottoman government is to rule the Middle East and the Islamic caliphate,” Richardson said.

[EDITOR: A “Worldwide Caliphate” is the concept of a single theocratic one-world government as proposed by some Islamic extremists in their efforts to overthrow the world’s current political system. This is the system the Bible warns us about.]

Richardson believes Washington is still working with a foreign policy that is “based on a 10-year-old model” in which Turkey is seen as the moderate Muslim state that U.S. leaders would like to see replicated across the Middle East.
“You still hear Joe Biden talk about how Erdoğan is his buddy and how they go way back together and he’s such a great friend,” Richardson said.
He says the Obama administration is “probably just putting on a little bit of a show,” with its limited bombing of ISIS targets in Iraq.
“But the thing that has really emerged is that ISIS really is Turkey’s proxy in the Middle East. They’re supported financially and supplied by the Turkish Islamic government and it’s a wider war against the Kurds, against Bashar Assad in Syria and against Iran,” Richardson said. “They refused the U.S. to use their soil for bombing raids against ISIS in Kobani, they allowed a lot of the refugees to flee into Turkey, but they would not allow them to go back and fight ISIS.”
Richardson believes Iran will eventually be drawn into Iraq to stop ISIS, especially if ISIS threatens the shrines or mosques in Iraq that are considered holy to Iran’s Shiite Muslim population.
“If ISIS takes sacred cities in Iraq whether it’s Baghdad or Samara or Najaf, the Iranians are not going to let that happen and destroy those shrines and mosques,” Richardson said. “Timing is always a difficult thing but it’s one of those things that could break any day. ISIS doesn’t seem to be very patient, they move very quickly, so I would expect even a year from now we could be in a very different situation. Iran already controls southern Iraq but within a year I would say their presence in Iraq could be far more overt.”

[EDITOR: Don’t be confused about all this ISIS propaganda. Isis was a goddess worshiped in days of old. It’s a demon which resides over the Middle East! I believe it to be a power/principality over the Middle East.]

http://www.wnd.com/2014/10/popular-muslim-personality-jesus-christ-is-among-us/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.