Uppfyllnad av profetior

Profetia: Enligt profetian kommer glöden hos många kristna att falna. I stället för att läsa Bibeln ser man på tv. Kristna kommer inte att spendera mycket tid med Jesus, man är upptagen av vardagsnöjen.

Nu: Flera kristna ledare vittnar om att kristna läser Bibeln mindre i dag. Och i många hem är tv samlingspunkten.

Profetia: Det kommer utbryta ett kaos, en ekonomisk förvirring breder ut sig, som först drabbar Europa och sedan påverkar Japan, USA, Kanada och alla andra nationer. Världens ekonomer kommer att stå rådvilla.

Nu: Finanskrisen briserade i USA 2008. Den hotade att dra med sig banker och låneinstitut, vilket skulle ha fått stora delar av världens ekonomiska system att krascha. Världsekonomin har ännu inte hämtat sig efter finanskrisen, och det är sant att världens ekonomer inte verkar ha svar på hur problemen ska lösas.

Profetia: Det kommer några feta år då folk fritt spenderar sina pengar. Försäljningsstatistiken rusar i höjden och man köper mer än någonsin i modern historia. Krediterna blir nära nog okontrollerbara. Världsekonomin kommer att vara glödhet.
Nu: Västvärlden upplever i dag en enorm skuldkris. Låga räntor har gjort det nästan gratis att låna pengar, som på Island, som höll på att gå under av skuldkris. Människor i västvärlden har lånat till konsumtion och bostäder, vilket fått priserna att rusa i höjden. När bostadspriserna faller har människor kvar sina höga lån, vilket leder till personliga tragedier.
Många länder har även låtit statsskulden skena. USA:s skuld är nu 16 biljoner dollar, medan Greklands är 165 procent av BNP. Då tillväxten är ytterst svag i Europa och USA är det svårt att se hur denna skuld någonsin ska kunna betalas.

Profetia: Wilkerson tror att vi får bevittna hur många av landets största och populäraste företag går i konkurs. Bilindustrin blir allvarligt skadad. Krisen kommer att slå hårt mot dem som tillverkar fordon för fritidsbruk, försäljningssiffrorna sjunker drastiskt och varuförråden ökar.

Nu: I USA har investmentbanken Lehman Brothers kraschat, och även i andra länder har banker gått i konkurs. Att inte fler gått samma väg beror enbart på att staten hållit dem under armarna. Detsamma gäller den amerikanska bilindustrin, där General Motors och Chrysler tvingades att ansöka om konkursskydd men räddades av den amerikanska staten. I Europa har Saab gått i konkurs och fler bilföretag kommer att drabbas av samma öde.

Profetia: Guldet stiger till astronomiska nivåer, men kommer sedan att sjunka. Enligt Wilkerson kommer guldhamstrare att drabbas svårt.

Nu: Under 2000-talet har många investerare lockats av det till synes trygga guldet. Guldpriset har ökat med flera hundra procent. Den senaste tiden har priset sjunkit något, men det ligger fortfarande mycket högt ur ett historiskt perspektiv.

Profetia: Ekonomiska aktioner i Europa utlöser den kommande depressionen, men trots det lägger de flesta skulden på Amerika. Ledare inom EU utnyttjar den anti-amerikanska opinionen för att befästa sin maktposition och sitt grepp över världshandeln. Europa blir världens ekonomiska kraftfält.

Nu: Europa befinner sig på knä, genom den förlamande eurokrisen. Europeiska ledare skyller den inte på USA, i stället handlar det om att skuldbelägga andra europeiska länder. (Det är snarare Kina som är på väg att bli världens ekonomiska kraftfält, men det nämns inte i profetian.)

Profetia: En våg av självmord följer den ekonomiska krisen, speciellt bland affärsmän. Enligt Wilkerson kommer dessa genomföras med hjälp av överdosering av olika preparat. Människor kommer också känna oro inför framtiden.

Nu: Enligt en studie som publicerats i British Medical Journal kan 1 000 personer i Storbritannien ha tagit sina liv till följd av den ekonomiska krisen. Globala och europeiska hälsomyndigheter varnar också för att krisen lett till en kraftig ökning av psykiska hälsoproblem eftersom det finns en ovisshet och rädsla för framtiden.

Profetia: Det kommer en stor social oro och upplopp. Offentlig social verksamhet skärs ner vilket drabbar minoritetsgrupper. Samtidigt kommer långvariga strejker som förlamar industrin.

Nu: I vissa länder, som Grekland och Spanien, har det varit upplopp och strejker. I ett historiskt perspektiv rör det sig dock knappast om några extrema nivåer. Men om euron skulle fallera leder det med stor sannolikhet till en djup ekonomisk kris i Europa som skulle elda på social oro. Många regeringar har redan tvingats till stora nedskärningar i sociala trygghetssystem då det inte längre finns pengar att finansiera dem.

Profetia: Skilsmässor och omoral bland predikanter blir allt vanligare. Ett växande antal predikanter blir inblandade i sexuella affärer och lämnar sitt ämbete. Andra fortsätter i sin tjänst och även med sina hemliga förehavanden. Allt fler protestantiska predikanter ”faller” i sexuell synd och lever ett dubbelliv.
Nu: Pastorn Ted Haggard avgick 2006 som ledare för National Association of Evangelicals efter anklagelser att vid upprepade tillfällen haft sex med en manlig prostituerad samt köpt droger. Haggard erkände senare både det samt att han gjort sig skyldig till ”sexuell omoral”.
Pastor Jimmy Swaggart propagerade mot pornografi och var starkt kritisk till andra predikanter som varit inblandade i sexskandaler. Efter att hanv setts med en prostituerad, tog den amerikanska pingströrelsen, Assemblies of God, ifrån honom pastorsrättigheterna.

Profetia: Mer porr visas på tv och i filmer, finns också tillgängliga på video. Dessutom kommer sex att bli mer accepterat i vanliga tv-kanaler för att konkurrera med pornografin. Det kommer också fler pornografiska filmer med sex och våld och annan extrem sex.

Nu: Det räcker att slå på tvn för att ge Wilkerson rätt här, men han nämner dock inte internet i boken. Trenden att porr blivit alltmer tillgängligt är uppenbar, den finns bara ett knapptryck bort. Enligt en stor undersökning rör 13 procent av alla webbsökningar erotiskt material. Extrema sexskildringar sprids också genom internet.

Profetia: Det största problemet i framtiden blir föräldrahat. Tonåringar kommer hata sina hycklande föräldrar, men ändå tvingas leva med dem. Dessutom kommer det komma en ny sexdrog. Fler och fler tonåringar kommer också att börja dricka alkohol.

Nu: I USA dricker ungdomar mindre alkohol i dag, men svenska undersökningar visar att cirka 57 procent av flickorna och 62 procent av pojkarna i årskurs 9 är alkoholkonsumenter. 13 procent eller cirka 900 000 personer i åldern 16-84 år beräknas ha riskabla alkoholvanor, enligt den Nationella folkhälsoenkäten från 2011. Killar dricker mer än tjejer, men alkoholförgiftning ökar kraftigt bland framför allt unga tjejer. Viagra används i dag inte bara av män med erektionsproblem, utan även av unga män.

http://www.dagen.se/livsstil/har-ser-du-om-profetiorna-slagit-in-1.117410