Del 1: Vad säger bibeln?

 Här är del ett av fyra, där jag på ett lättförståeligt sätt försöker påvisa bibelns trovärdighet och vad som skall hända innan Jesus åter kommer tillbaka.

Bibeln har tre huvuddrag som kan beskrivas enligt:

 1. Bibeln vill peka på VEM Gud är.
 2. Bibeln Vill peka på Messias första ankomst och vad Jesus har gjort för dig och mig, så att vi kan få syndernas förlåtelse (Nåden, Joh 3:16)
 3. Bibeln pekar på att Messias åter igen skall komma tillbaka för att döma levande och döda och det onda i världen.

Vad gäller bibels profetior så kan man likna detta genom att lägga ett pussel.
Först lägger man ut hörnbitarna, sedan försöker man få ihop ramen för att få en bild, och därigenom kunna lägga resterande av pusslet.

pussel_104534970

Nu kommer troligen ingen lyckas lägga hela ”pusslet” färdigt innan Jesus kommer tillbaka. Däremot kommer några att ha vissa delar av pusslet färdigt, medan andra har lagt andra bitar färdigt.

Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.” Dan 12:4

Genom att vi tillsammans kan få en bra bild av Jesu återkomst, kan vi även påvisa den trygghet Jesus kan ge i denna världs orostider.

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. 1Tess 4:16-18

Bibeln är en stark profetisk bok

 •  Ca. 30 % av all text i Bibeln är profetior.
 • Profetiorna sträcker sig fram till Jesu tid.
 • Från år 135 eKr. Till slutet på 1800 talet finns det praktiskt taget inga uppfyllda  profetior.
 • År 1948 får Judarna sitt heliga land
 • 7 Juni 1967 intar Judarna Jerusalem.
 • Det finns inte mindre än 333 profetior i GT som beskriver den utlovade Messias. Alla fick sin uppfyllelse i Jesus.
 • I en artikel i ”Science Speaks” 1963, av vetenskapsmannen och matematikern

Sannolikhetslära Och bibelns profetior.

1963 fanns en artikel i Science Speaks av vetenskapsmannen och matematikern Peter Stoner, där han tar upp vad sannolikheten för att bibelns profetior skulle slå in gällande Messias.
Stoner arbetade tillsammans med 600 studenter och bad dessa bedöma sannolikheten för Bibelns profetior. Studenterna skulle vara ”mycket återhållsamma i sina uppskattningar”. Utifrån sannolikhetsberäkning bad han sina studenter arbeta fram sannolikheten för att åtta av Bibelns profetior, som beskrev den kommande frälsaren, skulle av en tillfällighet ha fått sin uppfyllelse i just Jesus.

Peter Stoner, tar han upp en intressant mattematisk biblisk uträkning. Peter Stoner bad  600 studenter att bedöma sannolikheten för att Bibelns profetior skulle slå in. Studenterna skulle vara ”mycket återhållsamma i sina uppskattningar”.

Profetiorna var följande:

 • Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (Mika 5:2)
 • Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. (Sak 9:9)
 • Om man då frågar honom: ”Vad är det för sår du har på händerna?” skall han svara: ”Dem har jag fått hemma hos mina vänner.” (Sak 13:6)
 • Och jag sade till dem: ”Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. (Sak 11:12)
 • Och HERREN sade till mig: ”Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren. (Sak 11:13)
 • Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. (Jes 53:7)
 • Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat. (Ps 22:17)

Stoner säger att det resultat som framkom genom sannolikhetsberäkningarna
var 1 på 100 000 000 000 000 000. (17 st nollor)

Det betyder att det var en chans på detta stora tal, att någon skulle ha levt och varit med om uppfyllelsen av alla 8 profetiorna i sitt liv.

 • Anta att vi tar 100 000 000 000 000 000 femkronor och lägger dem på Sveriges yta. Det skulle täcka hela landet med ett djup på 90 cm. Markera nu en av dessa femkronor och rör om hela mängden grundligt, över hela landet. Bind för ögonen på en människa och säg till den att han kan fara vart som helst han önskar, men han måste plocka upp en femkrona och säga att den är den rätta.
  Vilken chans skulle denne ha att få tag i den rätta? Just samma chans skulle profeterna haft att skriva dessa åtta profetior och att dessa profetior bliva uppfyllda på en enda människa, från deras dagar till den nuvarande tiden, om de skrev dem efter deras egen visdom.

Lägg då till ytterligare 325 profetior som skall stämma in.

 • Tidstecken som visar på Jesu andra ankomst är fler än vid hans första ankomst. Dessa tecken pekar på att vi lever i den tid då vi kan räkna med att detta inträffar. Vi har ingen ursäkt för att säga att vi inte kan veta någonting om detta. Naturligtvis kan vi inte veta ”dag eller stund”, som Jesus själv säger i Matt. 24:36.

Denna vers är ofta ett citerat uttryck från tvivlare/okunniga och ljumma kristna, när det talas om Jesu andra ankomst.

 • Har man har då missat den upplysning som Jesu ger endast några verser tidigare, efter det att han belyst flera tecken till sin tillkommelse. Han säger nämligen:
”När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren.” Matt. 24:33
 • Observera orden: ”vet ni att han är nära”. Detta bibelord säger att vi ska ha vetskap om i vilken tid vi kan förvänta Jesu andra ankomst.

Vad säger bibeln om Jesu återkomst?

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. (Matt 24:37)

Noa fick vetskap om floden 7!!!! dagar innan floden kom.
Kan det vara så att  ”När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren.”?
7 dagar kan symbolisera 7 år (vedermödan).

Varför vill vi inte studera profetior?

Varför vill vi inte studera profetior?

 • Det är för svårt att förstå.
 • Det är inte viktigt
 • Det finns alltför många olika tolkningar
 • Alltför många kristna har haft fel i det förflutna.
 • Det är viktigare att fokusera på evangelisationen än att studera profetior.
 • ”Det har man trott sedan Paulus tid
  ”Kommer man säga så även då Jesus står på Oljeberget?
 • ”Man ska inte lägga så stort fokus på ändens tid, utan vi ska leva i nuet”
  De flesta tidstecken pekar på att ”nuet” är att vi lever i ändens tid.

Det står i bibeln att vi inte skall veta dag och stund, varför skall vi då lägga så mycket fokus på när han skall komma.

 • Var 25 vers (snitt) i bibeln NT talar om Jesu återkomst.
  Jag tror det bara är vi i den materialistiska västvärlden som fjärmar oss ifrån talet om Jesu återkomst.

Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ”Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.”  (2 Petr.3:3-4)

Det finns bara en som vill att vi skall avstå från att studera Jesu återkomst!
Ändens tid visar på allt som är fel och som skall drabba de kristna och världen.

Detta vill den onde få oss att vara blinda för:

 • Falska profeter
 • Emerging church
 • Purpouse driven church
 • New Age
 • Se tidstecknen i naturen

Varför är det så tyst om Jesu återkomst?

I hela Bibeln omtalas:

 • Dopet 19 ggr
 • Nattvarden 5 ggr
 • Uppståndelsen 40 ggr
 • Jesu andra tillkommelse 319 ggr (NT) + ett flertal ggr i gamla testamentet
 • Paulus skriver om försoningen 57 ggr, men om Jesu andra tillkommelse hela 67 ggr

Nedan visas en bild på vilka sätt Gud talar till oss nutidsmänniskor.

Gud har talar till oss genom den Heliga skriften, och ger oss profetior om vad som skall ske innan Jesus kommer åter i sin härlighet. Gud talar även till profeter som förmedlar vad Gud vill ha sagt till oss människor, samt förvarnar oss vad som skall hända innan Jesus kommer tillbaka.

Observera att de falska profeterna i gamla testamentet var alltid i numerärt mycket fler än de sanna profeterna, så är tyvärr även fallet i nutid.

Bibelns sätt att visa på Jesu återkomst

För att få en förståelse för att Gud VILL att vi skall studera profetior, så visar jag ett antal bibelord som styrker detta.

När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. (Matt 24:33)

Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.(2 Tim 4:8)

När ni ser ‘förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.(Mark 13:14)

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Matt 24:42

Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. (Mark 13:34)

 • Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.  (1 Tess 5:2)
 • Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv (1 Tess 5:4).
 • ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.”  (Upp 16:15)

 Som en tjuv om natten, vem var det?

Prästerna vaktade offeraltaret så att elden inte skulle slockna. När som helst på natten kunde översteprästen komma för att inspektera prästen som höll vakt. Fann översteprästen prästen sovande, tog översteprästen ett brinnande vedträ och satte eld på den sovande prästens kläder, så att han fick slita av sig de brinnande kläderna och springa naken därifrån. Översteprästen kallades även för ”tjuv om natten”.

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära.  När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. (Matt 24:32-34)

Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, (inte ens Sonen), ingen utom Fadern. Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.  Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. (Matt 24:36-39)

Jesus säger att den sista generationen kommer att vara som Noas generation som omkom i floden.

Enligt den konservativa radioreportern Janet Porter, säger de judiska lärde att även om homosexualitet har ökat under olika tider i historien har det bara varit en enda gång i mänsklighetens historia när män har gift sig med män och kvinnor har gift sig med kvinnor, och det var på Noas tid innan floden.

Varken i Rom eller i Grekland, inte ens i Sodom var homosexuella äktenskap någonsin sanktionerade av samhället. Men under Noas dagar var det så och det var enligt dessa lärde den slutliga och avgörande faktorn som ledde till floden.

Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!” (Mark 13:35-37) 

Lägg märke till att Jesus på tre ställen under tre verser uppmanar till att ”vaka”

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. (1 Tess 5:1-7)

Lägg märke till vad Uppenbarelseboken börjar och slutar sina kapitel med.

Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära. (Upp 1:3)

”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.” (Upp 22:7)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s