Del 5: Shemitah / Shmita / Sabbatsår

3 Mos. 25:3-4
Sex år skall du beså din åker
och i sex år beskära din vingård
och skörda avkastningen från jorden,
men under det sjunde året
skall landet ha sabbatsvila,
en HERRENS sabbat.

5 Mos. 15:1-5
Vart sjunde år skall du låta vara ett friår,
och detta är vad som gäller angående friåret:
Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa,
skall då efterskänka sin fordran.
Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder,
ty ett HERRENS friår har utlysts.
En utlänning må du kräva,
men om du har något att fordra av din broder
skall du efterskänka det.
Men ingen fattig borde finnas hos dig,
ty HERREN skall rikligen välsigna dig
i det land som HERREN, din Gud,
ger dig till besittning som din arvedel,
om du endast lyder HERRENS, din Guds, röst,
så att du håller fast vid alla dessa bud,
som jag i dag ger dig, och följer dem.

Shemitah4

Var sjunde dag, på sabbaten, har Herren gett oss vila där det är meningen att människor och djur ska vila. Vi ser även att Herren har en liknande princip för jorden.
Enligt bibeln ska jorden vila vart sjunde år. Jorden ska inte brukas och produkter från jorden får inte köpas eller säljas. Jorden skall då lämnas i fred.
Man får däremot plocka det som växer på fälten och i fruktodlingar vid behov. Man får också vattna och gödsla jorden för att förhindra att den dör.

Herren har delat in de bibliska åren i 7 års cykler där det sjunde året är ett Shemitah (Sabbatsår).
När det har gått 7 st. 7 årscykler så infaller jubelåret d.v.s. det 50:e året, som är början på en ny 7 års cykel.

Man vet inte exakt när Shemitah startade. Det finns inga bevis i Bibeln att det förekom under den Första tempelperioden. Men under den Andra tempelperioden däremot finns det rikligt med bevis för att judarna brukade Shemitah men i mindre grad efter templets förstörelse.

Enligt bibeln så blev det judiska folket välsignad om de följde Guds ordning gällande Shemitah. Likaså tog Herren sin hand från sitt folk om de bröt Shemitah året.

Vad har det för relevans i dagens värld?
Ser vi till historien och följer Shemitah åren långt tillbaka i tiden så kan vi med det visa på att 2014 är ett Shemitah år och inleddes den 24 september 2014.
Detta år fram till den 13 september 2015 har världen möjligheten att omvända sig från sina synder och vända sig till Herren för att åter söka Gud.
Men ingenting visar på att så är fallet.

Vi kan däremot titta tillbaka på de föregående Shemitah året och se vad som har hänt.

Förra Shemitah året avslutades den 29 september 2008
Wall Street öppnas dagligen med klockrigning. Denna dag vägrade tekniken att samarbeta och klockorna ringde inte in den nya handelsdagen. Många såg detta som ett dåligt tecken…………
http://ac360.blogs.cnn.com/2008/09/29/the-opening-bell-didnt-ring-today-a-sign-of-things-to-come/?hpt=ac_mid
Då inföll det största fallet någonsin på Dow Jones på en dag 777.7 punkter (exakt 7.0 % fall)
Vill Herren med fallet på 777.7 punkter visa på att Han har full kontroll och mana till omvändelse?
http://www.cnbc.com/id/26945972
Världen idag är inte i närheten av en återhämtning från krisen 2008

Shemitah1

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/3106085/Wall-Street-collapse-as-bail-out-fails.html
http://www.fivedoves.com/letters/dec2011/mathman128.htm

Vad hände 7 år innan, d.v.s. 17 september 2001?
9 september 2001 föll Twin Tower i 9/11 attacken
TwinTower
Stock Market Kraschen kom veckan efter 17/9 2001
Stock Market Chrach
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_arising_from_the_September_11_attacks

Det finns bara två börsras under 2000 talet som har kallats ”det största raset i historien, mätt i punkter”. Bäge dessa ras inföll på det exakta datumet i den bibliska kalendern under 29 Elul.

29 Elul vart 7:e år är det datum som i bibeln ses som det datum där en ”finansiell nollställningen” av alla skulder skall ske.

Tittar vi tillbaka ytterligare ett Shemitah år så hamnar vi den 5 september 1994

Bond Crash 1994
Största obligations kraschen i historien inträffade mitten av september 1994
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1994/10/17/79850/index.htm
http://www.cnbc.com/id/100478351#.
http://www.businessweek.com/articles/2013-02-07/no-one-remembers-when-bonds-went-truly-bad

Shemitah året dess för innan inträffade 23 september 1987 vilket även sammanföll med en solförmörkelse.
Black Monday inträffade 19 oktober 1987

Black Monday 1987

I finansvärlden inträffade Black Monday, måndag den 19 oktober 1987, när aktiemarknaderna runt om i världen kraschade, spreds ett enormt värde ut på en mycket kort tid. Kraschen började i Hong Kong och spreds västerut till Europa. Dow Jones Industrial Average (DJIA) minskade med 508 punkter till 1738,74 (22,61%).
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Monday_(1987)

Några ytterligare Shemitah år
1980-09-10

Lågkonjunkturen 1980 var en stor ekonomisk nedgång som inleddes i maj 1980 och orsakades av ett omfattande likviditetskris i Ainin, detta p.g.a.att fastighetsbubblan sprack. 
http://iiwiki.com/wiki/Recession_of_1980

1973-09-26
Yom Kippur War. 6-25/10

Yom Kippur

Oljekrisen 19/10

Oljekrisen 1973 inleddes oktober 1973 då medlemmarna i OAPEC (OAPEC, bestående av de arabiska medlemmarna i OPEC plus Egypten, Syrien och Tunisien) proklamerade ett oljeembargo. I slutet av embargot mars 1974, hade oljepriset stigit från $ 3 per fat till nästan $ 12. Oljekrisen, eller snarare chocken”, hade både kortsiktiga och långsiktiga effekter på den globala politiken och den globala ekonomin

Oil Crises3
http://en.wikipedia.org/wiki/1973_oil_crisis

http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/10/15/234771573/the-1973-arab-oil-embargo-the-old-rules-no-longer-apply

 

2015
Detta Shemitahår började den 24 september 2014 och avslutas den 13 september 2015.
Följer vi de tidigare 7 årscykler så är frågan vad vi kan förvänta oss av de kommande 7 åren.
Vad som ytterligare gör detta datum speciellt är att på detta datum inträffar den sista solförmörkelsen en serie på 4 blodröda månar och 2 st. solförmörkelse på Hebreiska högtider. Shemitahåret avslutas med invigningen av det Hebreiska nyåret (som inleder de 7 nya årscyklerna), Rosh Hashanah även kallad Basunhögtiden. Rosh Hashanah är en maning till omvändelse och en varning med trumpetstötar (därav namnet Basunhögtiden).

Om Guds mönster fortsätter med börskrascher och finanskriser på ett Shemitah år kan vi då förvänta oss ett år av ekonomisk nedgång med klimax på Baunhögtiden nästa Rosh Hashanah som Herren också har markerat med en solförmörkelse? Läs mer om dessa sol och månförmörkelse under denna flik
https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-4-sol-och-manformorkelse/

Ytterligare en MYCKET intressant koppling till denna period är Jerusalems införlivelse i Israel den 7 Juni 1967. Från det datumet har det gått EXAKT 49 år (7*7 Shemitaår) som avslutas med ett jubelår.

sixdaywar_wailing_wall_17986908

Dan 9:25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

Läs mer om detta intressanta undervisning i nedanstående länk https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-3-herrens-hogtider/

Ekonomin hösten 2015?

Nedan listas några intressanta uttalande och profetior som ev. kan kopplas till hösthögtiderna 2015.

Läs igenom “Runes Hörna”. Där tar han upp att “eliten” kommer att knäcka ekonomin kring sep/okt nästa år.
“Urgent Message” av David Wilkerson
“Urgent Message” på Svenska

David Wilkerson har i en profetia från -90 talet, varnat för att ett land i östra Europa (möjligen norra Afrika) skall gå i konkurs, sedan skall det gå två veckor så skall Mexico gå i konkurs. Dagen efter Mexico går i konkurs skall USA:s ekonomi haverera, med ett halvår av ett ekonomiskt kaos som följd.

http://www.fulfilledprophecy.com/bb/viewtopic.php?=&p=200929

Titta på dokumentären “Kapitalismens Återvändsgränd”

Stjärnförvaltaren: ”Kejsaren är naken”
http://www.efn.se/2014/12/17/stjarnforvaltaren-kejsaren-ar-naken/

Höstens högtider enligt den Hebreiska almanackan 2015

13 September – Rosh Hashanah även kallad Basunhögtiden – Sista solförmörkelsen i serien
23 september – Yom Kippur – Försoningsdagen – Exakt på dagen 49år (jubelåret) sedan Jerusalem återintogs den 7 juni 1967
28 september – Succot – Lövhyddohögtiden – Sista månförmörkelsen i serien (som dessutom kommer visa sig över Jerusalem). Denna gång kommer dessutom denna månförmörkelse (blodmånen)  vara en s.k. Supermoon. Ett fenomen som uppstår när månen är som närmast jorden och framstå som avsevärt mycket större än normalt (ca 20% större). Vi kan vänta oss en blodmånen över Israel den 28 september 2015 som kommer vara en mäktig syn med dess storhet.

Enligt en tolkning så skall Messias återkomma för att döma jorden på Rosh Hashanah (Basunhögtiden) och försona världen på Yom Kippur (Försoningsdagen) för att vid Succot (Lövhyddohögtiden) förbereda inträdet i tusenårsriket. Läs mer om detta under denna länk.

https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-4-sol-och-manformorkelse/

Kommer något speciellt att  hända nu i september när Shemitahåret avslutas?

Mark Biltz ger en förståelse för 7 års cyklerna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s