Tidens Tecken

I 5 delar  (se resp. underflik) kommer vi ge en inblick i vad det eskatologiska skeendet har att säga oss idag.

 • Del 1:  Vad säger bibeln?

Vi ska gå igenom vad bibeln säger om vad vi skall veta om Jesu återkomst. Kommer Jesus som en tjuv?

https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/tidens-tecken-intro/

 • Del 2: Israels roll i Jesu återkomst

Som bibeltroende ser man klart och tydligt att Israel spelar en central roll i Jesu återkomst.

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.  Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. (Matt 24:32-34)

https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-2-israels-roll-i-jesu-aterkomst/

 • Del 3: Herrens högtider

Jesus uppfyllde vårens 4 högtider med exakthet. Allt tyder på att Jesus kommer att uppfylla höstens högtider vid Hans återkomst.

https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-3-herrens-hogtider/

 • Del 4: Sol och månförmörkelse

Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. (Joel 2:30-31)

https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-4-sol-och-manformorkelse/

 

 • Del 5: Shemitah / Shmita / Sabbatsår

Var sjunde dag, på sabbaten, har Herren gett oss vila där det är meningen att människor och djur ska vila. Vi ser även att Herren har en liknande princip för jorden.
Enligt bibeln ska jorden vila vart sjunde år. Jorden ska inte brukas och produkter från jorden får inte köpas eller säljas. Jorden skall då lämnas i fred.
Man får däremot plocka det som växer på fälten och i fruktodlingar vid behov. Man får också vattna och gödsla jorden för att förhindra att den dör.

Herren har delat in den bibliska åren i 7 års cykler där det sjunde året är ett Shemitah (Sabbatsår).
När det har gått 7 st. 7 årscykler så infaller jubelåret d.v.s. det 50:e året, som är början på en ny 7 års cykel.

https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-5-shemitah-shmita-sabbatsar/

En kommentar till Tidens Tecken

 1. kristen amatör filosof skriver:

  Hej Jag som skriver har använt iolika signaturer men den senaste var kristen amtör filosof Jag tänkte sända detta via mail men jag hittar inte din mailadress så jag lägger in det som en kommentar. Så lägg inte ut det som publicering på din hemsida för det var inte så jag menade.

  Hej ! igår söndag någon gång mellan kl 22.45-23.15 sände jag ett inlägg till Berndt Isakssons samtalsforum.

  Detta mail sänds till ett antal personer som brukar skriva på Bernts samtalsforum.

  Jag såg tydligt att den gröna skylten kom upp med meddelandet om att inlägget sänts och jag tror inte på att det inte kommit fram.

  Jag önskar inget svar.

  Det finns två skäl till att jag sänder detta enskilt till några som brukar skriva på samtalsforum.

  Det ena skälet är att eftersom Berndt inte tog med det på samtalsforum så blir det ett sätt för mig att nå ut till några andra kristna som skulle ha kunnat läsa det på forumet om Berndt tagit in det.

  Det andra skälet är att detta mail och beskrivningen av att Berndt stoppat avslöjar mer om Berndt än vad som framkommit av tidigare mail från mig om samma fenomen.

  Jag tänker dock inte göra till en vana att rapportera om Berndt tar med mina inlägg eller inte.

  Ärligt talat trivs jag inte med att skriva inlägg på Berntds forum när det går som det går.

  Jag tycker Berndts handlande är mycket märkligt eftersom vi kristna behöver speciellt i ändetiden hålla ihop. Vi behöver varandra som förebedjare. om någon kristen får problem borde andra kunna hjälpa till. Ur den synvinkeln är Berndts agerande jättekonstigt.

  Saken är den att jag tidigare vid ett par tillfällen den senaste veckan tänkt att redogöra för en liten evangelisationskampanj som jag gjort under 8 dagar med avslut på torsdag förra veckan.

  Min grundinställning är att jag inte tänkt skriva på Berndts samtalsforum eftersom Berndt under slutet av förra året började stoppa var fjärde inlägg trots att innehållet var inom ramen för klassisk kristen tro och det anmärkningsvärda var att han inte samtidigt la in en kommentar om vaför.

  Jag gjorde därför en paus från att göra inlägg men jag gjorde dock ett par undantag för ett par veckor sedan men det andra inlägget jag då gjorde togs då inte med och även denna gång utan förklaring från Berndt.

  Detta har jag i mail som jag sänt till några som brukar skriva på bertdts forum försökt utreda.

  Eftersom jag inte varit i kontakt med Berndt så har jag varken skriftligt eller muntligt hört hans förklaring till att han nobbat inlägg utan att lägga in någon förklaring.

  Jag har även meddelat Berndt genom inlägg om vilka jag meddelat.

  Jag förlåter Berndt fullt för all mobbing han gjort mot mig.

  Det som jag nämnt i dessa mail som möjliga förklarinhgar till Berndts handlande är detta.

  -jag tror inte att det är sakinnehållet i de stoppade inläggen som gör att Berndt gör som han gör.

  -jag har skrivit i ett inlägg att jag inte har så bra social status och jag undrar om Berndt därför tror att jag har inte lever som jag lär.

  Men skulle det vara en motvilja från Berndt enbart för att jag inte har så bra social status så stämmer inte den inställningen med nya testamentet eftersom på ett ställe uppmanas församlingen att inte låta de fattiga få de sämsta platserna på sammankomsterna.

  Jag har skrivit att jag tycker att man kan fråga sig om Berndts handlande är legitimt eller inte.

  Det vill säga är felet hos mig eller hos honom.

  Det som jag skrivit skulle kunna vara en möjlig orsak är att Berndt helt enkelt själv vill framföra de åsikter jag framfört i inlägg d v s ett slags konkurrenstänkande i så fall.

  Han har någom gång till någon skrivit kommentaren någon allmän rätt att skriva på mitt forum finns inte för det är min plats skrev Bernt.

  Min slutsats om detta är att Berndts samtalsforum aviker från hur många andra kristna bloggar fungerar beträffande att Berndt följer med och lägger in nya inlägg flera gånger under dagen.

  Det är en förklaring tror jag till att det är så många som läser och skriver på Berndts samtalsforum.

  När Berndt gör mer än andra som har bloggar när det gäller att lägga in kommentarer från läsarna borde man inte därför godta att Berndt helt enkelt nobbar inlägg från mig så som han gjort och som han insisterat att göra sedan ett halvt år ungefär till och från.

  Berndt har ju tagit in många inlägg från mig också.

  Min slutsats är denna att jag tror inte Berndt stoppar inlägg från andra som han gjort mot mig. Jag vet att flera stängts av mer eller mindre lång tid.

  Men observera att det då har varit en skriftlig dialog mellan Berndt och den som blir avstängd angående att skribenten skriver så att denne bryter mot den policy som Berndt uppger att han har.

  I mitt fall har jag tolkat det som en ilska mot mig som ingen annan får reda på eftersom han av allt att döma kastar inläggt i papperskorgen samtidigt som han tar in någon annans inlägg som sänts strax efteråt eller så skriver han själv ett inlägg strax efteråt.

  Därför har jag skrivit till några andra skribenter att jag tror att Berndt vill få mig att sluta skriva inlägg.

  Det betyder att genom att hoppa över inlägg från mig helt utan kommentarer så tror jag han vill reta mig så att jag inte skriver mer.

  Jag tycker det är ett jättekonstigt sätt av Berndt.

  Därför måste jag fråga mig är Berndt helt trovärdig i sin kritik av andra när han gör så mot mig.

  Är det han gör mot mig god frukt.

  Generellt så är det väl så att någon som skriver på sin egen hemsida skulle kunna överlämna det uppdraget periodvis åt någon vän eller kamrat eller släkting som sedan skriver kommentarer som uppges komma från den som har hemsidan men jag kan inte tänka mig att Berndt gör på det sättet.

  Jag säger inte att det gäller Berndt men jag har aldrig talat med honom i telefon men efter vad jag förstår ä’r det väl många som känner och träffar eller har träffat Berndt.

  En fråga är har Berndt någon policy eller målsättning som inte framkommer i texten på hans hemsida.

  Vad skulle det vara i så fall att bygga upp en egen image i det kristna världen.

  Stämmer det är det i linje med kristen tro.

  Observera att Berndt tycks vara emot att läsarna blir uppbyggda av detta inlägg från mig-

  Kan man säga att Berndt tänker på samtalsforums läsares bästa när han inte tar mede inlägget.

  Observera att jag bara vill uppmuntra andra till att göra liknande evangelisationsprojekt om Gud vill.

  Man kan ju säga så här att han framträder med titeln pastor och kan det vara så här att han vill inta en position över andra

  Jag läste en gång om en vision som en kristen fick om falska förkunnare. I den visionen så blev den kände och falske förkunnaren jättearg om någon kristen helt utan positioner började undervisa.

  Jag säger inte att detta gäller Berndt men Bernts stopp mot mig gör att frågan blir naturlig att ställa om Berndt har dolda synsätt.

  Kan det vara så här att jag i A4 texten skriver om uppryckandet och kan det vara så att Berndt menar att det är hans ämne och därför inte tar in mitt inlägg.

  Men det är inte så kristna ska tänka väl.

  Min slutsats är att samtalsforumet gör att det ges en möjlighet till mändklig kontakt och dialog mellan kristna och det är möjligt att det är en bristvara i en del kristna sammanhang.

  Med det menar jag att i en del kristna sammanhang så¨kan man lätt få en ytlig kontakt och det är också bra och nödvändigt men jag tror att förutom att det rent mänskligt välgörande så är en närmare kontakt och dialog nödvändig för att kunna utvecklas i sin tro och lärosyn.

  Kan det vara så att Berndt inte redovisar sin syn i olika kristna frågor.

  Kan det vara så att Bernts är social och sköter samtalsforum bra ur den synvinkreln men pastorstiteln ger Berndt en auktoritetsimage och kanske filtrerar Berndt bort bra undervisning av någon anledning.

  Frågan är om kristna kan nöja sig med Berndt isaksson som informationskälla och frågan är om de som följer honom enbart får den tro som gör en troende redo för uppryckandet.

  Är det så här att det kommer in en spänning när det gäller lärosynen för att få vara med i uppryckandet.

  Jag vet inte hur Berndt tror men det är möjligt att många tror att en allmän bekännelse av Jesus som Herre och Gud räcker för att få vara med i uppryckandet. Det kanske gäller i vissa fall för människor som inte kan göra något av en eller annan orsak.

  Jag hoppas att så många människor som möjligt får vara med vid uppryckandet.

  Under våren har jag då och då tittat på inlägg på internet om drömmar och visioner om uppryckande.

  Allt måste ju prövas men det finns flera som uppger att de som kommer med i uppryckandet är inte fullt ut så många som många hoppas.

  Är det så att Berndt anser att min redovisning av det lilla evangelisationsprojektet är ett ett osunt prestationstänkande eller är det så att Berndt är tveksam till andra saker som jag skrivit om.

  Berndt har uttryckt sig mer kategoriskt emot berättelser om besök i Guds rike och jag har nämnt om ett par krIstna som uppger att de fått göra det.

  Det som gör mig så fundersam är ju att det Berndt gör mot mig verkar ju vara totalt emot heder och god ton.

  Därför var det mycket motvilligt som igår kväll skrev och sände ett inlägg.Jag resonerade med mig själv och radade upp flera argument varför jag inte skulle skriva ett inlägg då igår kväll.

  Till slut kom jag på tanken att det jag övervägt att skriva om är till nytta för en del som läser på Berndts samtalsforum så därför började jag att skriva ett inlägg.

  Här gör jag en rekonstruktion av det inlägget.

  ” Jag har började skriva på samtalsforum under hösten 2014 och i olika utsträckning med uppehåll emmellanåt har jag skrivit under flera pseudonymer.

  Observera att eftersom jag skriver anonymt så talar det för att jag är ärlig när jag säger att jag skriver detta inte för att brerömma mig själv inför andra.

  Tidigare har jag som ett inlägg beskrivit en text som jag använt på ett A 4 trakatat d v s ett utförligare traktat som syftar till att förklara den andliga pånyttfödelsen i Johannes 3:1-7.

  Den texten har jag förändrat i två avseenden och det är att jag skrivit en ny inledning som bygger på uppryckandet i nya testamentet. Rubriken är denna. SENSATIONELL VIKTIG HÄNDELSE – VIKTIG INFORMATION LIVET EFTER DÖDEN- TROVÄRDIGA VITTNESMÅL OM ATT NYA TESTAMENTETS JESUS LEVER.

  Därefter skriver jag att utveckligen i världen visar samt många kännare av bibelns profetior tror att den historiskt mycket betydelsefulla händelse som beskrivs i nya testamentet att Jesus ska komma i skyn för att hämta enbart de som har olja enligt liknelsen om brudtärnoirna i nya testamentet. Missa inte denna händelse utan gör vad du kan för att få vara med i uppryckandet.

  Det är viktigt eftersom därefter kommer det att vara en mycket svår tid på jorden i den sk vedermödan och en världshärskatre ska komma till makten vilket innebär att det kommer att mycket svåra omständigheter för alla som inte får följa med Jesus i uppryckandet både för de kristna som inte får föjas med och för alla andra människor i världen.

  Jag lämnar i textens inledning också tre bra länkar till hemsidor som beskriver ändetiden och uppryckandet.

  ‘Resten av texten är som tidigare d v ett försök att presentera evangeliet och med ett exempel på överlåtelsebön.

  I överlåtelsebönen samt på ett par andra ställen i texten har jag också tillfört några formuleringar som handlar om att det är viktigt för att komma med i uppryckandet att lämna det gamla livets synder bakom sig eftersom man risker att inte få följa med Jesus i uppryckandet annars.

  Jag har nyligen på stadsbiblioteket koperat 200 exemplar av denna A4 sida till en kostnad av 300 kr.

  Därefter köte jag en vit pressening 2.8×3,5 m från biltema för 49 kr likaså en förpackning med tre stora tuschpennor för 49 kr och även kraftigt snöre från ikea 10 m för 25 kr.

  Under onsdagen för två veckor sedan åkte jag till ett bostadsområde där jag tidigare gjort en liknande kampanj.

  Från presseningen klippte jag en rektangulär del som var 1.5 x 1.2 m.

  På den skrev jag följande med ca 40-50 cm stora bokstäver,
  JESUS KOMMER
  GÖR DIG REDO
  HELA TIDEN

  Presenningsskylten satte jag upp mellan ett trräd och ett lyktstope med två snören.

  Den sattes inte upp så att den störde trafikanters uppmärksamhet utan vid en promenadväg vid ett skogsbryn en bit ifrån en större parkering och bostadsområde.

  Längs med presseningens högersida satte jag upp en röd plasthink och i den la jag 30 A 4 sidor med texten om uppruyckandet och den andliga pånyttfödelsen.

  Efter ett dygn var alla 30 traktaten kvar.

  När jag var vid skylten efter ett dygn kom två poliser och frågade efter legitimation.

  De uppgav att någon hade ringt men det var inte på grund av skylten som någon ringt.

  Sedan jag visat legitimation så frågade en av poliserna och vad är det där och pekade på skylten och plasthinken.

  Sedan jag sagt vad det handlade om sa polisen till sin kollega som var en kvinna: ja det är det där du brukar prata om. Sedan åkte de men de sa inget om att presenningen och hinken var uppsatta.

  När jag kom tillbaka efter att två dygn gått så var 12 A4 hämtade från hinken.

  Jag lade då dit 80 nya A¤ traktat.

  När jag kom tillbaka nästa dag hade någon tagit bort skylten och den röda hionken var tom.

  Det innebär att jag inte vet hur många av de 80 som hämtats av personer som var intresserade av innehållet.

  Det är rimligt att anta att en del av traktaten gick åt på normalt sätt tills någon bestämde sig för att sabotera genom att ta bort skylten,

  Jag började direkt att göra en likadan skylt och jag satte upp den och hinken på samma sätt och la 30 nya A4 ark i hinken.

  När jag höll på med det så kom en medelålders man fram till mig och tittade på mig med allvarlig blick och sa med vilken rätt sätter du upp detta.

  Jag svarade då om du vill klaga vänd dig då till polisen. Det ska jag göra sa mannen och gick.

  Jag vet att skýlten och hinken sedan satt uppe i två dygn men när jag kom för att ta bort skylten och hinkem i torsdags så var allt borttaget. Jag kände mig nöjd ändå eftersom kanske 30 traktat ev fler hämtats av intresserade .

  På natten efteråt sedan jag varit på platsen för att ta bort presseningen och hinken d v s då jag avslutade denna kampanj så hade jag en dröm som var på detta sätt.

  Det var som en film och jag var bland andra människor någonstans och man sa till mig att du borde gå till den restaurangen som är så bra ur flera synvinklar. Jag gick till den plats där restaurangen fanns och såg att byggnaden såg ganska oansenlig ut.

  I stället för att gå in så tog jag en sväng runt och promenerade omkring på den ort jag befann mig.

  Sedan gick jag tillbakla och in i den restaurang jag blivit tipsad om.

  När jag gick igenom lokalerna så såg det inte ut som något speciellt men när jag kommit längre in så såg jag några människor och en kvinna stod vid ett bord och när jag tittade på henne så stämde hon upp rösten och utbrast Halleluja.

  När jag vaknade så var det med en upplyftad känsla och jag tänkte att det kanske var en liten glimt från Guds rike.

  När det gäller denna det lilla evangelidationsprojektet så kan jag nämna att jag inte är med i någon församling och jag har gjort detta helt ensam.

  Eftersom jag upplevt pånyttfödelsen efter att tre kristna bett för mig så vet jag att det är ett Guds ingripande av nåd som inte kan frambringas per automatik genom olika aktiviyeter.

  Frågan är om det jag gjort bara är en slags kristen entrepenörsverksamhet och tänk om det inte är Gud som lett mig att göra detta.

  Min invändning mot detta är att det jag gjort av samma art har gradvis vuxit fram och jag har under flera år praktiserat bön i tungor.

  Jag är alltså medveten om att de A4 traktat med utförlig text jag skrivit inte kan frambringa den andliga pånyttfödelsen per automatik.

  Men om en person ärligt söket den andliga pånyttfödelsen som beskrivs i johannesevangelirt 3;1-7 och om Gud ger pånyttfödelsen så är det ett ingriande av nåd som skapar en verkllig andlig pånyttfödelse.

  Jag är inte med i någon församling och har gjort denna lilla evangelisationsinsats helt ensam.

  Frågan är om det jag gjort kan tala för att kristna i husförsamlingar och bönegrupper kan genom att stötta varandra så att man kan klara av att göra det livsnödvändiga praktiska så kan man därigenom frigöras för att göra dylika små projekt som det jag beskrivit.

  Kanske att för en del kristna som upplever att det kan bli för mycket handskakningar och predikningar även om dessa är bra och nödvändiga också men som i vissa fall drar för mycket energin som skulle kunna användas t ex för sådana små insatser som jag beskrivit 9 detta inlägg.

  När det gäller texten på slutet av A4 sidan så har jag använt så små bokstäver som bokstavsstorlek 2 så man kan kanske säga att det är krypterad text men det är en kryptering man kan lösa med ett vanligt förstoringsglas.

  Om man väljer förhandsgranska och sedan förminska till 30 procent på mitt spraykonto samt ställer marginalerna uppe och nere och i sidled så små som möjligt så blir det precis en A4 vid utskrift.

  Eftersom detta inlägg blev långt så tror jag att det kommer att dröja innan jag sänder nästa inlägg.

  Om du som läser detta vill att jag mailar ett exemplar av A4 skrivelsen/med ett utförligare frälsningstraktat sänd ett mail till mig på ekorren@sverige.nu

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s