Den röda kvigan

Den röda kvigan (kon) för rening av templet

Enligt nedanstående vers från Dan 9:27 så skall Antikrist avskaffa mat och slaktoffer mitt i den sista årsveckan (vedermödan).

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” Dan 9:27

För att kunna avskaffa mat och slaktoffer så måste det rimligtvis finnas någonting att avskaffa.

Kvigan på altaret

Idag offrar Judarna ingenting eftersom det saknas en mycket viktig ingrediens, nämligen den röda kon (kviga). Offeraltaret har de redan tagit fram, efter konstens alla regler (Se länken längst ned på sidan).

Offret av den röda kvigan är en spegelbild av det som komma skulle, Messias offer på korset.

Genom historien har det endast funnits 9 stycken kvigor, varav den 10:e röda kvigan skall enligt de icke messianska Judarna förättas av Messias själv vid upprättandet av templet. Den första kvigan offrades av Mose.

Det är inte lätt att hitta den röda kvigan. Den skall vara helt röd, avvikande färg på två hårstrån diskvalificerar kvigan från att bli ett offerdjur. Kvigan måste även ha röda klövar, och vara helt felfri, precis som Jesu offer på Golgata. Kvigan skall vara mellan 3-4 år och får inte ha kommit i kontakt med något tygstycke, den får heller inte ha utfört något arbete. Allt detta plus lite till gör det näst intill omöjligt att hitta en kviga som kvalificerar sig till ett offerdjur. Man trodde sig ha hittat en röd kviga år 1997 och en annan 2002. Båda förklarades först som äkta, men befanns senare behäftade med brister.

Israel Today meddelade den 26 juni 2014 att de har funnit en kandidat till den röda kvigan. Den senaste röda kviga hittades innan templets förstöring år 70 eKr.

Röd Kviga

Nu verkar det som om denna kviga inte kvalar in till ett offer, då fler än ett hårstrå avviker från den röda färgen.

Det har nu dykt upp en till kandidat till offer kvigan i New Jersey som kan vara intressant att följa. Intressant nog så föddes denna kviga just på påsken för två år sedan (2 april 2013) och det skall bli intressant att följa utvecklingen av detta skeende.

Red Heifer

Den 12 juli 2015 meddelade tempelinstitutet att de har börjat med uppfödning av röda kalvar.
För detta projekt, har tempelinstitutet gått samman med en erfaren ranchägare i Israel. Denna  ranchägare är expert på djurhållning. Under Halachic  handledning av rabbinerna av Tempelinstitutet (Halachic=Hebreisk lag enl. GT), skall de utnyttja en tekniken för att implantera frusna embryon från Red Aberdeen Angus i israeliska tamboskap.  Slutresultatet av detta program kommer att vara införandet av Röda Angus rasen i Israel.

”Detta är en lagstadga som HERREN har befallt: Säg till Israels barn att de skaffar fram åt dig en röd kviga som är felfri och inte har något lyte och som inte har burit något ok. 4 Mos 19:2

Detta offer gjordes för tillredningen av stänkelsevattnet som användes för att rena ceremoniell orenhet efter beröring med död m.m. Det här var ett mycket speciellt offer som utfördes efter mycket speciella föreskrifter.

Detta gjordes alltså vid det tredje altaret vid templet, det yttre altaret – Miphkad-altaret. Efter det att templet byggts fanns altaret rakt österut, vid den södra toppen av Oljeberget. I vanliga fall slaktades ju offren vid brännoffersaltaret. Det här offret utgjorde det enda undantaget.

Blodet stänks sju gånger mot uppenbarelsetältet

Och prästen Eleasar skall ta något av blodet från kvigan på sitt finger och stänka det sju gånger mot framsidan av uppenbarelsetältet. (4 Mos 19:4)

Här är parallellen till Jesu blod. Jesu utgöt sitt blod på sju ställen. Törnekronan, Piskrappen, bägge händerna, bägge fötterna och till sist sidan där det kom ut både blod och vatten. Här ser vi ett av alla gamla testamentets spegelbilder/paralleller till nya testamentet.

Hela kvigan bränns upp

Sedan skall man bränna upp kvigan inför hans ögon. Hud och kött och blod skall brännas upp tillsammans med hennes orenlighet. (4 Mos 19:5)

När en röd kviga skulle offras restes en bro över till Oljeberget. Kvigan
skulle föras utanför lägret till Beit HaDeshen en exakt plats på Oljeberget mitt emot den Östra porten till tempelberget, för att offras inför allas åsyn. Muren närmast den Östra porten var mycket lägre än de andra murarna. Därför kunde prästen på Beit HaDeshen se rakt in i templet medan han utförde ritualen.

Östra porten

Tillsammans med cederträ, isop och rosenrött garn

Och prästen skall ta cederträ, isop och karmosinrött garn och kasta det i elden där kvigan bränns upp.(4 Mos 19:6)

 Jesus som vårt syndoffer

När syndoffret bars fram i templet och blodet stänktes på altarets horn, så var detta en hänvisning till det blod som skulle bestänka korset på Golgata När offerlammets blod därefter hälldes ut vid altarets fot var detta en hänvisning till att Jesu blod skulle rinna ner vid korsets fot. Syndoffret togs emot utanför porten och det brändes utanför lägret ”Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande för att Han genom sitt blod skulle helga folket.” (Hebr 13:12).Gal 1:4; 1 Kor 15:3; 2 Kor 5:21; Hebr 9-10; 13:8-15; 1 Petr 2:24; Jes 53

4 kommentarer till Den röda kvigan

 1. Ann-Margret Lundgren skriver:

  Självklart kommer inte Jesus att offra någon kviga när han kommer tillbaka! Vilken villfarelse att tro det!
  Han har själv offrat sitt liv en gång för alla! Därför behövs inga fler djuroffer!
  Djuren som offrades i GT var en förebild till Jesu offer.

  • Kjell Nilsson skriver:

   Nej inte ska Jesus offra någon kviga. Men judarna söker ju efter någon som kan inneha översteprästens ämbete. De använder DNA-teknik. När de får tillåtelse bygga templet så måste denne översteprästen invigas för att framföra offer. Då behövs detta reningsvatten. Utan detta reningsvatten kan ingen överstepräst inviga. Men då är vi inne i den tid på Kristi brud , församlingen, ej längre finns på jorden. Uppryckandet har skett. Antikrist har kommit till makten och slutit förbund med Israel. Efter 3,5 år så bryter han förbundet och går in i templet, avskaffar offren, och säger att det är han och ingen annan som är deras Gud. Mer om detta i http://knik.se/Kjell_Right/Uppenbarelseboken/Bibelstudier.html

 2. Marie louise Rygaard skriver:

  När Jesus i Matt.24:15 talar om sin tillkommelse så talar han om förödelsen styggelse Jesus hänvisar till Daniel 9 :26- där slaktoffer skall avskaffas Det måste ju därför byggas ett tempel med allt som hör till detta bl.a den röda kvigan annars kan ju inte förödelsen styggelse avskaffa offer
  Det står också i Daniel 9 att en straff dom utgijuter sig över förödaren Se även Upp.19:19-21 Då förödelsens styggelse kastas i eldsjön

 3. Ann-Margret Lundgren skriver:

  År 27 e.Kr. (året då Jesus döptes) är början av profetians sista sju år.
  Det underströk ju Jesus genom att börja sin verksamhet med att säga. ”Tiden är fullbordad.” Markus 1:15.

  Jesus verkade bland judarna i 3 ½ år. När han dog på korset våren 31 e.Kr., ropade han och sa, ”Det är fullbordat.” Han hänvisade här till profetian om sin död i Daniel kapitel 9, nämligen att Messias skulle ”förgöras” eller korsfästas (vers 26). Och att genom honom skulle ”slaktoffer och spisoffer vara avskaffade” (vers 27). Han dog för oss alla.
  Efter en halv vecka, 3½ år, avskaffade han alltså slaktoffer och matoffer.
  Förbundet med judarna slöts för en vecka, dvs 7 år. Och lärjungarna fortsatte att predika för judarna i 3½ år ytterligare efter Jesu död och uppståndelse. Men därefter började de predika för andra folk och nationer också!

  I Daniel 9:26,27 syftas på den framtid när romarnas armé skulle förstöra Jerusalem och templet, år 70 e.Kr. (Lukas 21:20-24).
  I Matteus 24:15 nämner Jesus speciellt profeten Daniel, och säger att det som förutsägs i Daniel 9:26,27 kommer att slå in när de kristna skulle se förödelsens styggelse ”stå på en helig plats” i Jerusalem. Alltså romarnas armé.

  Det finns alltså ingen biblisk grund för att skära av den sista veckan, eller sju år, av de 490 åren (7 x 70 veckor), och lägga in dem i samband med Antikrists verksamhet vid världens ände.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s