Att förbanna Israel

Ju närmare vi kommer Jesu återkomst, desto mer fokus kommer media och politiker att lägga på landet Israel och Guds egendomsfolk. I och med detta vill jag peka på hur viktigt det är att vi inte fördömer (förbannar) Israel (givetvis har Israel också fel och brister som vi andra).

1:a Mos 12:3 står det

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Detta bibelord visar att vi kommer att bli välsignade om vi välsignar Israel och dess egendomsfolk.
Men vad många inte vet, är att i ovanstående vers så har grundtexten två olika ord för ordet ”förbanna”.
Det ”förbanna” som Gud uttalar är ett mycket kraftigare uttryck än det ”förbannar” som vi kan uttrycka mot Israels land/folk.
Guds ”arar” (förbanna), betyder, som vi tolkar det, en förbannelse, medan människornas ”qalal” (förbannar) är en mycket ”mildare” uttrycksform.
Detta ”qalal” kan översättas ”liten, lätt, obetydlig, förakta”.
Fritt tolkat så räcker det att vi ringaktar, minimerar, talar nedsättande om Guds egendomsfolk. Detta visar bara på hur allvarligt Gud ser på vårt synsätt mot Herrens egendomsfolk.
Så låt oss ha stor respekt för Guds ord och vad Gud kommer att uträtta med hans eget folk, samt be om beskydd och välsignelse över landet/folket Israel.

Nedan länkar till grundtexten på engelska

1:a Mos 12:3
kjvs.scripturetext.com/genesis/12.htm

arar
strongsnumbers.com/hebrew/779.htm

qalal
strongsnumbers.com/hebrew/7043.htm

Den nya tiden för Israel och hednafolken

Sakarja 2:8-9  Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: ”Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. 9 Se, jag lyfter min hand mot dem, och de skall bli ett byte för sina slavar.” Ni skall då förstå att Herren Sebaot har sänt mig.

 

Är det en tillfällighet eller ligger det något allvarligare bakom?

1. The Perfect Storm
När president George W. Bush öppnar Madridkonferensen i Spanien den 30 oktober 1991 för att fastställa principen ”land för fred” i fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna, utbryter The Perfect Storm i Nordatlanten. Den skapar de största vågor som någonsin uppmätts i regionen. Stormen färdas 180 mil från ”öst till väst” i stället för det normala ”väst till öst”-mönstret och brakar in över New Englands kust. 12 meter höga vågor slår in över president Bush’s privata residens i Kennebunkport.

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/satellite/satelliteseye/cyclones/pfctstorm91/pfctstorm.html

2. Orkanen Andrew
När Madridkonferensen året därpå flyttar till Washington i USA och fredssamtalen återupptas den 23 augusti 1992, kom orkanen Andrew samma natt in över landet och åstadkom skador för uppskattningsvis 300 miljarder kronor och lämnar 180 000 människor hemlösa i Florida. Målet var detsamma: att skapa fred genom att tvinga Israel att ge upp delar av det förlovade landet. Det var den värsta naturkatastrof som hittills drabbat Amerika.

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/extremes/2002/august/extremes0802.html

3. 1993 års stora översvämning
1993 hade Israel valt en ny regering ledd
av premiärminister Yitzchak Rabin. I motsats till sin föregångare Yitzchak
Shamir, böjde sig Rabin för de amerikanska påtryckningarna angående land för
fred och inledde hemliga förhandlingar med PLO. Från april till augusti 1993,
exakt samma tid som dessa förhandlingar pågick vilka ledde fram till det ökända
Osloavtalet, drabbades den amerikanska Mellanvästern av översvämningar vilka
orsakade skador för uppskattningsvis 15 miljarder dollar. Översvämningar av
denna omfattning inträffar bara ca en gång på 500 år.

4. Northridge jordbävningen
President Bill Clinton träffar Syriens president Hafez el-Assad i Geneve den 16 januari 1994. Man talar om en fredsöverenskommelse med Israel som skulle innebära att de ger upp Golan-höjderna.

Inom ett dygn, skakar en kraftig jordbävning södra Kalifornien. Styrkan var 6.9 på Richterskalan. Denna jordbävning, med centrum i Northridge, blir den näst mest destruktiva naturkatastrof som drabbat USA, efter orkanen Andrew.

Sammanlagt omkom 57 människor och skador orsakades för 25 miljarder dollar.

http://www.lafire.com/famous_fires/940117_NorthridgeEarthquake/quake/01_EQE_exsummary.htm

http://www.iiasa.ac.at/Research/RMS/july2000/Papers/Northridge_0401.pdf

5. Lewinsky-skandalen
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möter president Bill Clinton i Vita Huset den 21 januari 1998. Det blev ett kyligt mottagande. Clinton och utrikesminister Madeleine Albright vägrar att äta lunch med honom. Kort därefter samma dag, bryter Monica Lewinsky-skandalen ut i massmedia och börjar uppta en stor del av Clintons tid.

http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a012298bibilewinsky#a012298bibilewinsky

http://en.wikipedia.org/wiki/Lewinsky_scandal

6. Clinton inför riksrätt
När Clinton landar på Palestinakontrollerade områden i Israel den 12 september 1998 för att diskutera ”land för fred”-processen, röstar kongressen fram fyra anklagelser till riksrätt mot honom.

7. Orkanen George
Den 28 september 1998 arbetar utrikesminister Albright på de sista detaljerna i en överenskommelse där Israel ska ge upp 13 procent av Yesha, Samarien och Judeen. Då drabbar orkanen George USA:s Gulfkust med vindar på upp till 55 m/s, i stormbyarna 90 m/s, 320 km/h! Orkanen drabbade kusten.

Samma dag träffar president Clinton palestiniernas ledare Yasser Arafat och premiärminister Netanyahu i Vita Huset för att slutföra förhandlingarna kring detta ”land för fred”-avtal. Senare, när Arafat proklamerar i FN om att utropa en oberoende palestinsk stat i maj 1999, slår orkanen George till mot Gulfkusten och förorsakar skador för 10 miljarder kronor.

Exakt när Arafat lämnar landet, börjar stormen att avta och lösas upp!

http://www.nhc.noaa.gov/1998georges.html

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/1998/ann/sercc1998.html

8. Översvämningen i Texas
Den 15 oktober 1998 träffas den palestinske ledaren Yasser Arafat och Israels premiärminister Netanyahu på Wye River plantagen i Maryland. Samtalen är planerade att vara i fem dagar med fokus på att Israel ska ge upp 13% av Judeen och Samarien. Samtalen förlängs och avslutas den 23 oktober.

Den 17 oktober slår väldiga regn och tornados till mot södra Texas. San Antonio området dränks i regn. Regnet och översvämningarna i Texas fortsätter till den 22 oktober och avtar sedan. Översvämningarna ödelägger 25% av Texas och lämnar efter sig skador för 10 miljarder kronor. Den 21 oktober förklarar Clinton denna del av Texas för ett katastrofområde.

http://en.wikipedia.org/wiki/October_1998_South_Central_Texas_floods

http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Madeline_(1998)

http://www.weather.gov/os/assessments/pdfs/txflood.pdf

9. Orkan, jordbävning och Dow-kollaps
När judiska bosättare i 15 bosättningar på Västbanken (Israel) avhyses från löfteslandet Israel, sjunker Dow-Jones index med 5,7 % under den värsta veckan sedan oktober 1989. Den 15 oktober sjunker Dow-Jones index med 266 punkter, och en orkan slår till mot North Carolina.

Nästa morgon, 16 oktober, skakar en jordbävning med magnitud 7,1 om i sydväst, den femte kraftigaste jordbävningen under 1900-talet. Jordbävningen hade sitt centrum i Kaliforniens öken och medförde inte någon större skada, men den kändes i tre stater.

10. Kapitalmarknaden i gungning
Den 30 november 1998 kommer Arafat till Washington igen för att träffa president Clinton och skaffa pengar till en palestinsk stat med Jerusalem som huvudstad. Sammanlagt var 42 nationer representerade i Washington. Alla nationer kom överens om att ge Arafat 3 miljarder i bistånd. Clinton lovade 4 miljarder kronor och de europeiska nationerna 17 miljarder kronor.

Samma dag rasade aktiemarknaden i USA. Dow Jones index sjönk med 216 punkter och den 1 december hade den europeiska aktiemarknaden sin näst, näst värsta dag i historien. Hundratals miljarder dollar sopades bort på kapitalmarknaden i USA och Europa på några timmar.

Finns det ett samband eller är det en tillfällighet?

11. Supertornadon
Den 3 maj 1999 planerade Yasser Arafat att utropa en palestinsk stat med Jerusalem som dess huvudstad. Samma dag drabbas USA av det kraftigaste tornado-storm-systemet någonsin. Det sveper in över delstaterna Oklahoma och Kansas. Vindarna uppmättes till över 140 m/s eller 510 km/h, den högsta vindhastighet som någonsin uppmätts!

Deklarationen uppskjuts till december 1999 på president Clintons begäran. Hans brev till Arafat uppmuntrar honom i sina ”strävanden för ett eget land.” Han skriver också att palestinierna har rätt att ”bestämma över sin egen framtid i ett eget land” och att de förtjänar att ”leva fritt, i dag, i morgon och för alltid.”
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/extremes/1999/may/extremes0599.html

http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/extremes/1999/may/F5-path.gif

12. Den tropiska stormen Allison
Den 5 juni 2001 ändrade President Bush Jr plötsligt sin politiska kurs med starkt stöd för Israel genom
att skicka CIA-chefen George Tenet till Mellanöstern för att återuppliva den
avstannade ”fredsprocessen”, med målsättning att genomdriva den så kallade
Mitchell rapporten. Samma dag som president Bush Jr gjorde tillkännagivandet
bildades en” mystisk storm” som sedan kallades för den tropiska stormen Allison,
helt oväntat utanför Texas kust. Meteorologerna kallade Allison för ”landets
värsta tropiska storm” någonsin. Den orsakade översvämningar och ett skyfall av
historiska proportioner i president Bushs egen hemstat, med skador för 5
miljarder dollar.

13. 11 September
Några veckor efter att president Bush skickade George Tenet till Mellanöstern, gav han ett löfte till den saudiska USA
ambassadören att i september hålla ett stort uppmärksammat tal, där han skulle
bli den första presidenten i USA:s historia att offentligt stödja bildandet av
en palestinsk stat. Varken president Clinton eller premiärminister Rabin hade
någonsin talat om en palestinsk stat i Osloavtalet. Detta var ett nytt stort
historiskt steg mot att beröva det judiska folket själva hjärtat av deras
hemland.

Den ”stora nyheten” var planerad att lanseras någon gång under
veckan som började den 10 september 2001, möjligen på morgonen den 11 september.
Samma morgon inträffade den värsta terrorattacken i USA:s historia, som orsakade
minst 3000 människors död och skador för uppskattningsvis 843 miljarder dollar,
då två flygplan flög in i World Trade Center i New York!

14. ”Det värsta vädret i USA:s historia”
Efter detta förödande bakslag tog det nästan två år innan nästa initiativ kom för att beröva det judiska folket deras
förlovade land. Denna gång upprättade president Bush den så kallade kvartetten
bestående av USA, EU, Ryssland och FN, för att tvinga Israel att ge upp en del
av sin gudagivna arvedel. Den 30 april 2003, summerade President Bush
kvartettens krav på Israel i Vita Husets Rose Garden med följande ord: ”När
terrorhotet är borta och säkerheten förbättrats, måste Israels regering vidta
åtgärder för att stödja bildandet av en livskraftig och trovärdig palestinsk
stat… bosättarnas aktiviteter i de ockuperade områdena måste
upphöra.”

Samma dag började, vad som senare skulle kallas ”det värsta
vädret i USA:s historia” då sammanlagt tjugoen tromber slog till mot sju
delstater. Innan ovädret var över en månad senare i slutet av maj, hade
sammanlagt 562 tornados och 1,587 hagelstormar drabbat USA och orsakat skador
för uppskattningsvis 5 miljarder dollar.

15. Den europeiska värmeböljan
Exakt när detta hårda väder slutade, började märkligt nog
en värmebölja av historiska och svindlande proportioner i Europa i början av
juni 2003, eftersom EU nu också var aktivt involverade i att ta det förlovade
landet från det judiska folket. När värmeböljan äntligen slutade tre månader
senare hade 52 000 personer omkommit, vilket gör den till en av de värsta
klimatrelaterade katastroferna i Europas historia! Den beräknade kostnaden från
förödelsen varierade mellan 10-20 miljarder dollar.

16. Siste Juden fördrivs från Gazaremsan (HASHIVAH 2009 ”Betänk ert handlande”)  
Den 17 augusti 2005 gick soldater in och drev med våld ut sina judiska bröder och systrar ur bosättningarna i Gaza.

Den 23 augusti 2005, samtidigt som den siste Juden fördrevs från Gazaremsan, bildades ett tropiskt lågtryck över Atlanten. Två dagar senare drabbade det Florida i form av orkanen Katrina. Denne svepte vidare och hotade staden New Orleans. Evakuering beordrades. 1,1 miljoner människor tvingades lämna sina hem i New Orleans. Orkanen
orsakade skador för 165 miljarder dollar och minst 1833 personer
omkom.

Ledande israeler blev samarbetspartner i fördrivningsprocessen. Sedan dess tror många Israeler att Guds dom har krävt sina offer:

Ariel Sharon, Omri Sharon, Ehud Olmert, Avraham Hirchon, Haim Ramon, Dan Halutz, Uri Bar-Lev, Moshe Karadi med flera. Samtliga var politiker och högre tjänstemän inom fördrivningsmaskineriet, och samtliga har fått lämna sina poster utan hedersbetygelse.

Överstebefälhavaren Dan Halutz skröt över den Israeliska arméns precision i samband med fördrivningen. Men det var just bristen på precision, ja rena fuskverket, inom samma armé som ett år senare, i samband med Libanonkriget som blev hans fall.

Den ansvarige polischefen vid fördrivningen, Uri Bar-Lev, avskedades några månader senare. Och nyligen tvingades han riva sitt eget hem på grund av jordrörelser som rubbat husgrunden. Han hånskrattade åt den som menade att detta var ett lämpligt Guds straff för hans brott.

Läs mer på denna länk —> Betänk ert handlande

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/2005/aug/aug05.html

17. ARLA Mjölk bojkottar Israel till förmån för mellanöstern
30 November 2005 publicerade Jyllandsposten 12 satirteckningar av Muhammed. Detta utlöste en protestvåg i mellanöstern med flera dödade och bojkottande av danska varor, med initiala förluster på 15 miljoner i månaden, och sedermera uppsägningar som följd, 250 st sades upp år 2009 för att spara 1500 miljoner kronor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammedbilderna_i_Jyllands-Posten             http://www.di.se/#!/artiklar/2009/4/16/arla-sager-upp-250/ http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/arla-har-lovat-bojkotta-israel_7153581.svd

Vad som framkommer senare är att Danska företag har lovat sedan flera år att bojkotta Israel, varav ARLA.är ett bolag. Detta för att säkra affärsavtal med de muslimska länderna. http://hd.se/2006/02/20/arla_har_lovat_bojkotta_israel/

18. Den globala finanskrisen

Två år efter den förödande orkanen Katrina, inledde president Bush och kvartetten nästa drag för att ta det förlovade landet från det judiska folket. Den 23 juli 2007 utsändes
den förre brittiske premiärministern Tony Blair, som kvartettens nyutnämnde
sändebud till Mellanöstern för första gången, i syfte att återuppliva president
Bushs färdplan för fred. I sitt avskedstal sade Blair: ”Den absoluta
prioriteringen är att försöka verkställa det som idag utgör det internationella
samfundets gemensamma uppfattning: en tvåstatslösning är det enda sättet att
skapa stabilitet och fred i Mellanöstern”.

Samma vecka som Blair
skickades till Mellanöstern uppstod en kris i det internationella banksystemet,
då riskpremien i utlåningen mellan internationella banker plötsligt ökade med
över 50 %. Under de kommande månaderna ökade instabiliteten stadigt tills den
bröt ut i den globala finansiella kollapsen i oktober 2008. Den beräknade
kostnaden för denna finansiella kris, den värsta sedan 1929, var en svindlande
summa på 10,2 trillioner dollar. Notera Blairs ord om den så kallade
”tvåstatslösningen”, att den ”idag utgör det internationella samfundets
gemensamma uppfattning”. Den finansiella krisen 2008 drabbade inte bara USA utan
i princip varje nation i världen. Det intressanta är att Israel var ett av de
minst drabbade länderna.

19. Vulkanen på Island
Den 14 april 2010 meddelade Advertising Standard Authority i Storbritannien att
eftersom Gamla Stan i Jerusalem anses vara ockuperat territorium så är det
förbjudet för Israels Turistbyrå att använda bilder av Västra Muren i Jerusalem
i sin reklam i Storbritannien för att locka turister till Israel. Samma dag blev
det ett utbrott i vulkanen Eyjafjallajökull på Island då den spydde ut 250
miljoner kubikmeter vulkanisk aska i atmosfären. Detta orsakade ett stopp för
all flygtrafik till och från Storbritannien liksom till många andra delar av
Europa med början nästa dag. Förlusten i turistintäkter till enbart
Storbritannien uppgick till hundratals miljoner dollar.

20. Oljeriggskatastrofen i Mexikanska Golfen

Senare i april 2010 kunde äntligen president Obama tvinga
Israels Premiärminister Netanyahu att stoppa all byggnation i vad som ofta
kallas för Östra Jerusalem, vilket i verkligheten är det bibliska Jerusalem.
Premiärminister Netanyahus beslut var informellt och förnekades offentligt för
att undvika inhemsk kritik, men det bekräftades av flera rapporter i media, samt
av indirekta uttalanden från det amerikanska utrikesdepartementet. Som ett
resultat av detta genombrott för Obama-administrationen i att frånta kontrollen
över det bibliska Jerusalem från det judiska folket, sändes George Mitchell den
21 april till Mellanöstern i ett försök att starta upp fredssamtalen
igen.

Kvällen innan, den 20 april 2010 utbröt ytterligare en katastrof av
historiska proportioner i USA. British Petroleums oljerigg Deepwater Horizon
exploderade i Mexikanska golfen, vilket orsakade en av de värsta
naturkatastroferna i USA:s historia. Skadegörelsen uppgick så småningom till
mellan 32 och 40 miljarder dollar.

21. Den värsta serien tornados i USA:s historia
Under våren 2011 kom president Obamas nästa stora steg mot Israel då han offentligt
förklarade att Israels förhandlingar med palestinierna måste utgå från de
oförsvarbara gränserna som fanns före 1967. Detta kom som en chock för de flesta
observatörer och premiärminister Netanyahu förkastade det omedelbart som
oacceptabelt för Israel.

President Obama gjorde detta historiska uttalande i ett tal den 19 maj, samtidigt som premiärminister Netanyahu var ombord på sitt flygplan över Atlanten, på väg till Amerika. Beslutet att ta detta steg måste dock ha gjorts tidigare under våren för att förbereda utrikesdepartementet samt andra i presidentens stab för denna politik. Brennan
gör observationen i sin bok Israel Omen II att den 6 april lämnade George
Mitchell, USA: s mest erfarna medlare i Mellanösternkonflikten sedan
Clintoneran, in sin avskedsansökan till President Obama. Brennan drar slutsatsen
att Mitchell avgick i protest eftersom Obamas nya politik skulle göra hans
uppgift som medlare mellan Israel och palestinierna omöjlig.

Två dagar före Mitchells avgång, den 4 april, började den värsta serien av tornadostormar
i USA historia. Under april månad 2011 sattes ett rekord då 875 tornados for
fram över USA och orsakade skador för 26 miljarder dollar. Under enbart fyra
dagar, mellan 25-28 april, orsakade minst 327 tornados sammanlagt 344 människors
död och skador för 10 miljarder dollar.

23. Tragiken på Utøya den 22 Juli 2011 då 69 ungdomar kallblodigt mördades.  
Alla vet vad som hände på Utøya den tragiska fredagskvällen. Men vad var det som pågick på ön före terrorattentatet?

Två år före den fascistiska terroristen Anders Behring Breivik dödade 69 ungdomar på Utøya i Norge, använde de kommunistiska ungdomarna ön för att samla in pengar till ”Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP  Popular Front for the Liberation of Palestine)”.

AUF äger Utøya ön och dess faciliteter.

”Under 2007 började AUF hyra ut sina lokaler på Utøya. Som en ideologisk rörelse, bör AUF  selektera vem de hyr ut ön till. En av de organisationer som AUF hyrde ut ön till var ungdomsrörelse till det norska kommunistiska Röda partiet (Rodt). Deras medlemmar är leninisterna marxister och maoister.

AUF hade tidigare formellt gått ett utbildningsprogram med Fatah Youth från 2006. AUF kallade denna palestinska organ för deras ”syster organisation”. Medlemmar av Fatah Youth var regelbundna gäster på Utøya läger.

På lägret i Utøya 2010 fastställde AUF ”staten” Palestina.  De inhägnade ett område och skapade en mur och de gav några ungdomar i uppdrag att vara gränsvakter. Generalsekreteraren för Laborpartiet, Raymond Johansen besökte Utøya för han ville besöka ”Palestina” och vakterna bad honom att visa sitt ”identitetskort”. Inne i ”Palestina” fanns en banderoll där det stod, ”Visa förakt för Israeliska handlingar och befria Gaza”.

På Utøyas läger 2011 , demoniserades Israel av AUF ledare och tillresta anti-israeliska föreläsare. Det fanns en enorm banderoll som krävde en bojkott av Israel. Det fanns många fler länder som var betydlig mer motiverat att bojkotta, men som vanligt, valde de Israel.

Torsdagen, dagen före massakern var Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre till Utøya, där han möttes av krav från de politiska ungdomarna att erkänna staten palestina!!!

http://www.tv2.no/a/3815261

http://ivarfjeld.wordpress.com/2013/01/30/preaching-israel-hatred-at-utoya-norways-terror-island/

6 kommentarer till Att förbanna Israel

 1. Johannes Holm skriver:

  Gud är värd all fruktan, amen!

 2. Eloisa Farias skriver:

  Sakarja 2 : 8-9 .

 3. Susanne Övringe skriver:

  Gud välsigne Israel! Han är dess beskyddare!

 4. Katja skriver:

  Vad kommer hända med Sverige?😮

  *S/MP regeringen med M.Wallström erkänner palestina. 😢
  *http://www.aftonbladet.se/debatt/a/mqlkv/slagorden-ekade-av-hat-och-hot-mot-judar😢
  😮😔

 5. tommy krantz skriver:

  kriget är nära ryssar med flera är snart här. varje nyår tackar jag Gud för freden i vårt land och ber för vårt land att få vara i fred. men tyvärr tror jag att det snart är slut med det.

 6. Jonny Ståhlbom skriver:

  Tack HERRE för att du har all makt i himlarna och Jorden. Vi som varit med några år, och upplevt vad vår utrikesminister Sten Andersson sa till sin allra bästa vän Arrafat släng Israel i havet. Vår GUD handlade ganska fort. Dessvärre har svenska utrikesministrar fortsatt Sten Anderssons väg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s