Lars Enarson uppmanar till bön inför valet 2018

Morgonen den 12 januari väckte Guds Ande mig med följande oerhört allvarliga ord till Sverige:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Denna medvetna strategi att bryta ner samhället kommer inte ursprungligen från människor, utan från ”härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn.” (Ef 2:2) ”den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen.” (Upp 12:9) En liknande utveckling pågår mer eller mindre i alla länder över hela världen för att bereda vägen för antikrists världsvida maktövertagande. Men händelseförloppet har förmodligen gått längre i Sverige än i något annat land. Allt står inte väl till. Sverige befinner sig just nu på randen till en avgrund.

Nedbrytningsprocessen har pågått under en längre tid i vårt land, men har nu nått en kritisk brytpunkt. Om inte en radikal förändring snart äger rum kommer den totalitära, antikristliga diktaturen inom kort att vara ett etablerat faktum i Sverige. Anarkins våld kommer att lägra sig som ett tjockt mörker över landet och sedan kommer myndigheternas tvångströja med ogudaktiga lagar att dras åt så hårt att ingen längre kan verka fritt. Höstens val kan vara den sista chansen vi har kvar att rädda Sverige från att gå under.

Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras säger Guds Ord. 2016 fick en profet i norra Sverige frambära följande varningsord, som på flera sätt bekräftar det Gud talade till mig på morgonen den 12 januari, 2018:

”Så säger Herren, Sverige kommer snart att besudlas. Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om. Detta innebär att Sverige drar Guds dom över sig. Sverige kommer att falla hårt och det sker snart. Många av Mitt folk kommer inte att förstå varför olyckan drar in.

Sverige har skenet av att vara ett gott land. Men det är bara på ytan. Var på er vakt, säger Herren. När Min dom kommer så kommer Jag också att visa på en väg ut. En del av er kommer Jag att flytta till andra nationer. Andra kommer Jag att ge nyckelroller. Väckelse kommer, men först kommer straffet. Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland. Amen.” (Profetia framburen av Åke Forslin, Skellefteå, 2016.)

Det är min övertygelse att denna dom hänger över Sverige just nu . Det enda som kan hålla tillbaka domen är ett andligt uppvaknande och en radikal omvändelse bland Sveriges kristna. Guds Ord säger:

”Ena gången talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker rycka upp, bryta ner och förgöra det. Men om folket som jag talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot dem.

En annan gång talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker bygga upp och plantera det. Men om de då gör det som är ont i mina ögon och inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag skulle göra mot dem.” (Jer 18:7-10)

Som troende är det inte meningen att vi bara ska stå och se på den nedbrytande utvecklingen i Sverige. Vi är kallade att be! Det står skrivet:

”Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.” (Jer 29:7)

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Tim 2:1-4)

Gud har också lovat:

[Om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krön 7:14)

 

Vad ska vi då göra?

Om Sverige ska kunna räddas som nation krävs det att det reser sig en bedjande gräsrotsrörelse bland Guds folk som ropar till Allsmäktig Gud om nåd till omvändelse. Sedan jag fick tilltalet på morgonen 12 januari, har jag själv börjat be som jag aldrig gjort tidigare i hela mitt liv. Jag ber om en bönerörelse över landet som jag skulle vilja kalla för ”Sverige 7:14” utifrån löftet ovan i Andra Krönikeboken 7:14.

Jag uppmanar var och en att varje dag använda minst 7 minuter på knä inför Gud i ivrig, hängiven bön för landets räddning! Somliga kan använda 14 minuter, andra 21 minuter eller mer.

Alla kan ta 7 minuter till bön varje dag. Jag utmanar dessutom alla som kan, att be tre gånger om dagen som både David och Daniel gjorde (Ps 55:17-18 och Dan 6:10; 9:3). Detta är dessutom en urgammal kristen tradition. Vissa historiska kyrkor har efter detta utvecklat sju bönestunder om dagen, men den ursprungliga bibliska seden som judar än idag följer är att be tre gånger per dag. Om miljontals judar idag kan be tre gånger om dagen och ännu fler muslimer kan be fem gånger om dagen, bör inte kristna vara mindre överlåtna till att be.

Enligt Andra Krönikeboken 7:14 finns det fem förutsättningar för att rädda Sverige:

 1. mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn Gud kallar på sitt folk att stå upp och ta sitt ansvar. Sverige har varit en av världens mest gudfruktiga nationer där lagstiftningen utgick från Tio Guds Bud. Det är församlingen i Sverige som är den främsta orsaken till den katastrofala utvecklingen i landet och det är bara församlingen som har nyckeln till att förändra situationen. Gud använder politiska partier, men inget politiskt parti är lösningen på problemet Sverige nu befinner sig i. Ansvaret vilar på Guds folk.
 2. ödmjukar sig Det första steget vi måste ta är att ödmjuka oss inför Gud. Att böja sina knän inför Gud är ett bibliskt sätt att visa ödmjukhet. Paulus sa: ”Därför böjer jag mina knän inför Fadern.” (Ef 3:14) Daniel böjde knä tre gånger om dagen i bön till Gud och skakade hela den tidens världsimperium. Gud hör när vi ber vare sig vi sitter eller står, men att böja knä när man ber uttrycker ödmjukhet och får himmelens uppmärksamhet på ett speciellt sätt. ”Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne.” (1 Pet 5:5-6)
 3. ber Uthållig, ivrig bön är nyckeln till förändring. ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt?” (Luk 18:7) ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” (Jak 5:16) Gud plus en är majoritet när vi ber efter hans vilja! John Knox, reformatorn i Skottland, ropade dagligen till Gud: ”Gud, ge mig Skottland annars dör jag!” Det berättas att Drottning Mary i Skottland utbrast: ”Jag fruktar John Knox böner mer än hela Englands armé!” Det är sådana bedjare vi behöver nu i Sverige.
 4. söker mitt ansikte Att söka Guds ansikte är att söka hans närvaro i tillbedjan (Ps 100:4), att ropa ut sin nöd till honom (Jer 33:3), att vänta uthålligt på honom (Ps 40:2) och vaka inför honom för att höra hans röst (Kol 4:2). ”Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.” (Jer 29:13) Men att söka Guds ansikte handlar också om att ivrigt rannsaka Skrifterna för att kunna förstå hans vilja. Daniel gjorde bådadera. Jag vill uppmana alla att utöver bön också avsätta tid till daglig, disciplinerad bibelläsning!
 5. omvänder sig från sina onda vägar Det är bristen på helgelse och omvändelse från synd i församlingen som orsakat det katastrofala tillståndet i landet. Ingen är utan skuld. ”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.” (Jes 53:6) Vi måste omvända oss från våra egna vägar och i ödmjukhet börja vandra på HERRENS vägar genom att leva i lydnad för Guds Ord. Det är bara då vi kan få se en varaktig förvandling av vårt land.

då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” Politikerna kan inte hela vårt land. Men Gud kan och församlingen har ansvaret. Gud är fortfarande på tronen och svarar på bön. Han vill bota och läka vårt land och frälsa människor. Ingenting är omöjligt för honom! Gud har sagt profetiskt: ”Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland.” Just nu hänger landet i vågskålen.

 

Den politiska situationen i Sverige inför valet 2018

Som kristna är vi kallade att i första hand be och arbeta för Guds rikes utbredande. Men Guds Ord uppmanar oss också att ta ett ansvar för landet genom att be för personer i ledande ställning och söka den stads och lands bästa där Gud har placerat oss. Det är bibliskt att vara politiskt engagerad på olika sätt och det bör vi uppmuntra till. Däremot är det viktigt att församlingen som sådan står fri från partipolitik. Den levande Gudens församling på jorden är inget ett politiskt parti!

Gud visade mig 1977 att Sverige har en kallelse att vara ett ledande missionsland i det avkristnade Europa. Många har fått samma uppenbarelse. Fienden fruktar denna kallelse och har arbetat för högtryck för att stoppa den. Frågan är om han kommer att lyckas eller om vi reser oss upp och ber nu innan det är för sent.

Det politiska läget är nu mycket mörkt i Sverige. Socialdemokraternas tidigare ledare, Håkan Juholt, sa i höstas: ”Demokratin i Sverige är utdöende, och därefter väntar en teknokrati eller diktatur.” Detta är den skakande verkligheten idag i vårt land. En av regeringen tillsatt enmansutredare la nyligen fram ett lagförslag att en svensk journalist som kritiserar Sverige utomlands kan dömas för spioneri till 8 års fängelse. Detta är inte bättre än kommunistdiktaturen i f.d. Sovjetunionen. Gud talade till mig redan i januari 1982 om att något värre än diktaturen i Sovjetunionen är på gång i vårt eget land. Nu börjar detta visa sig.

Det är viktigt att förstå att den s.k. DÖ uppgörelsen som gjordes mellan sju av riksdagspartierna i december 2014 efter förra valet, har gjort alla riksdagspartierna (utom Sverigedemokraterna) delaktiga i den utveckling som nu pågår. Under de senaste tre åren har alliansen haft många tillfällen att fälla vänsterregeringen om man verkligen velat ändra den politiska kursen i Sverige. Men man har valt att inte göra detta, vilket är en katastrof för vårt land och ett stort svek mot väljarna.

Följden av detta är att det enda politiska parti som idag utgör ett alternativ till den oroande utvecklingen mot en antikristlig diktatur i Sverige är Sverigedemokraterna. SD är inget kristet parti och många kristna är väldigt kritiska till SD. Man har fått höra att ”SD är ett rasistiskt parti” och att ”som kristen kan man inte rösta på SD”.

Det märkliga är att Sverigedemokraterna själva vill att Sverige ska vara ett kristet land och Jesus sa till sina lärjungar: ”Den som inte är mot oss är för oss.” (Mark 9:40) Men Sveriges kristna ledare har tackat nej till SDs erbjudan. Jimmy Åkesson bekänner sig inte som kristen, men är den enda partiledare som offentligen har uppmanat alla att be till Gud för landet. Kristenheten i stort har gensvarat med att förbanna och förlöjliga honom för detta, i stället för att tacka Gud och bejaka hans vädjan.

Det är min övertygelse att Guds vrede är upptänd över detta självrättfärdiga högmod. Det är inte svårt att se en parallell till vår Mästares berättelse om fariséen och tullindrivaren som gick upp till Templet för att be! Det står: ”För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse…” (Luk 18:9-14) Jesus sa till sin tids andliga ledare: ”Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike.” (Matt 21:31)

En stor del av Sveriges befolkning har börjat vakna upp och inse att kristendom är bättre för vårt land än islam och har lagt sin röst på Sverigedemokraterna trots alla förföljelser och all social stigma detta innebär idag i Sverige. I stället för att tacka Gud för denna öppning i det avkristnade Sverige, verkar Sveriges kristna ledare med Ärkebiskopen i spetsen mer angelägna om att ge islam fritt spelrum än att Sverige bevaras som ett kristet land. När allt kommer omkring är det i första hand detta som är den avgörande frågan idag i Sverige, inte invandring eller ”alla människors lika värde”. Valet står just nu mellan Sveriges frihet eller Sveriges undergång. Visst finns det saker att invända mot Sverigedemokraterna. Men vi måste se sanningen som den är idag i Sverige.

Våra grannländer i Norden, för att inte tala om USA och Israel, ser med förundran på Sveriges brist på sunt förnuft, medan svenskarna i högmod slår sig själva för bröstet i tron att de är bäst i världen och utgör hela världens moraliska ledstjärna. Den politiska korrekthetens främsta slagord om ”alla människors lika värde” används som intäkt för alltmer destruktiva och bisarra beslut. ”De påstod att de var visa, men de blev dårar.” (Rom 1:22) När ska Sverige vakna upp ur sin förvillelse och inse att man tagit fel? Kommer det att ske innan det är för sent? Kommer församlingen att vakna upp innan det är för sent?

Det är ingen överdrift att påstå att KD, som ska vara ett kristet parti, har bytt ut Guds Ord mot politisk korrekthet i de flesta frågor. Ta t ex vårt lands inställning till Israel, vilken i Guds ögon är en oerhört viktig och avgörande fråga. SD vill att Sveriges israelambassad flyttas till Jerusalem. KD vill däremot att terroristerna i Ramallah och Gaza får en egen stat först. Kristenheten i Sverige har förvandlats till ett eko i stället för att vara en röst!

 

Så här behöver vi därför be för Sverige detta valår

 1. Be först och främst bönen Fader Vår för Sverige varje dag! Detta är en direkt befallning från vår Mästare och det viktigaste och mest avgörande vi kan göra. Guds namn har blivit vanhelgat i vårt land. Be att det blir ärat och upphöjt igen!

”Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen.” (Matt 6:9-13)

 1. Be om förlåtelse! Eftersom församlingen har nyckeln till vårt lands utveckling behöver vi be om förlåtelse för vårt misslyckande att vara ett salt och ett ljus. Vi behöver också be om förlåtelse för att landets kristenhet dömt ut Jimmy Åkesson och hans partis önskan att bevara Sverige som ett kristet land. Be om ödmjukhet och förkrosselse i Sveriges kristenhet till omvändelse och frimodighet att stå upp för Guds Ord utan kompromiss!
 2. Be om omvändelse inom KD och dess ledning så att de inte åker ur riksdagen! Just nu marginaliseras sådana inom partiet som står för bibliska värderingar och Gud kan inte ge sin välsignelse till detta. Be om ödmjukhet och omvändelse!
 3. Be för Jimmy Åkesson! Vi är kallade att be och tacka Gud ”för alla i ledande ställning”, inte att förbanna! Tacka Gud för Jimmy Åkessons uppmaning att be för Sverige! Be om Guds nåd, välsignelse och vishet över hans liv och det parti han leder!
 4. Be att Gud avslöjar alla försök till valfusk, lögn, bedrägeri och manipulation i valet! Jag upplever en sanktion med profetian att ”Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om.” Valrörelsen detta år har en demonisk dimension mer än i tidigare val och det kommer att innebära en andlig strid mot ondskans andemakter på en högre nivå. Guds ord säger: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade.” (2 Tess 2:9-10) Regeringen har redan tillsatt olika kommissioner för att begränsa det fria ordet i Sverige inför valet, bl a under förevändningen att förhindra ”fake news” från ”alternativ media” och att ”försvara folket från psykologisk övertalning”, med hänvisning till att Ryssland försöker påverka valutgången. Hotet om fängelsestraff för journalister som kritiserar Sverige utomlands är ett sätt att skrämma journalister till att gå i regeringens ledband.
 5. Be att Sverigedemokraterna blir landets största parti i valet och att Moderaterna och KD kommer att samarbeta med SD efter valet och bilda ny regering! Jag inser att detta är en kontroversiell bön idag för många kristna. Men det finns ingen alternativ väg till en praktisk, reell förändring i Sveriges marsch mot en antikristlig diktatur. Både alliansen och vänstern är delaktiga i landets nuvarande utveckling och har genom ”DÖ uppgörelsen” bundit upp sig till varandra i en odemokratisk allians.
 6. Be att Sverige blir en ”fårnation” (Matt 25:31ff) – ett föregångsland i Europa att välsigna Israel och Jerusalem! ”Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.” (1 Mos 12:3) Sverigedemokraterna vill att Sveriges israelambassad flyttas till Jerusalem om de får bestämma. Låt oss be att de får möjlighet att göra det! Det skulle ge Guds välsignelse och välbehag över vårt land.

Observera att jag inte säger i detta upprop till förbön för vårt land att Sverigedemokraterna är lösningen på Sveriges problem! Däremot talade Guds Ande till mig på morgonen den 12 januari att Sverigedemokraterna är det enda politiska alternativet idag till den utveckling som nu pågår i Sverige mot en antikristlig diktatur.

Det är bara Gud som har lösningen på Sveriges problem och församlingen har fått ansvaret att förmedla den. Om Sverigedemokraterna kommer i en ledande ställning efter valet kommer det att bromsa upp den antikristliga agendan i vårt land och ge evangeliet större frihet att förverkliga den kallelse Gud har på Sverige. Ingenting kan vara viktigare än detta. Det är detta vi ska be för!

 

Vi kan få se en förändring!

Jag har inte 380 pastorer och ledare bakom mig i detta upprop. Men jag hävdar att jag har himmelens Gud bakom mig och jag vädjar till alla som har öron till att höra vad Anden säger. Det allvarliga tilltalet jag fick på morgonen den 12 januari kom som en fullständig överraskning. Jag hade inte en tanke på Sverige när jag gick och la mig kvällen innan.

Gud kallade mig att be för Sverige för över 40 år sedan och jag har fortfarande inte fått se en uppfyllelse av det som han då talade till mig om. Han har talat förr till mig om att be för vårt land. Jag minns hur det ledde till Bönemötet på Sergels Torg 1 maj 1981, då Sverige stod utan regering. Jag minns tilltalet jag fick att samla bedjare till Det Stora Bönemötet i Örebro 29 april – 1 maj, 1988. Och nu har han talat till mig igen.

Det är viktigt att vi nu absolut inte går efter vad media och alla prognoser säger! Efter uppmaningen i Jeremia att be för vår stad (och land) står det: ”Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger HERREN.”(Jer 29:8-9) Vi får inte luras av media! Hos HERREN är makten. Låt oss be i tro!

Jag tror att om vi omvänder oss och ber är det fullt möjligt med en överraskande vändning i vårt land i valet 2018, tvärs emot alla prognoser precis som det skedde i Brexit-valet i Storbritannien och valet i USA 2016. Alla kan ta minst 7 minuter varje dag till att böja knä och åtminstone be för vårt land utifrån Fader Vår!

Många har gett upp när det gäller Sverige. Men med Gud är allting möjligt. Förutom att alla behöver börja be minst 7 minuter varje dag, ber jag om en ”Gideon-armé” av bönekrigare som överlåter sig att be tre gånger om dagen för Sverige. Gideons här bestod av 300 man, medan midjaniterna var ”talrika som sanden på havets strand.” (Dom 7:12) Men Gud gav Gideon seger. Han kan göra samma sak om igen! ”För inget hindrar Herren att ge seger genom några få lika väl som genom många.” (1 Sam 14:6) Om du vill be med mig för Sverige tre gånger om dagen fram till valet i september, så gå med i Sverige 7:14 här!.

Gud hör bön!
Lars Enarson


Rekommendationer:

Lars Enarson har gett en klar och tydlig trumpetsignal och upprop till Kristi kropp i Sverige! Jag vill uppmana alla som älskar Gud och som känner nöd över Sveriges framtid att ödmjukt, allvarligt och i bön betänka detta profetiska ord och uppmaningen som ges.

Det är absolut nödvändigt att Sverige ändrar kurs. Regeringen måste drastiskt ändras i årets val. Det är bara Guds församling som kan åstadkomma en genomgripande förändring i landet och som håller nycklarna till att avvärja de domar som står för dörren. (2 Krön 7:14).

Med Sverige i bön,
Gary Klein,
Jerusalem

Det Sverige behöver i dag är ett bedjande folk som faller ner på sina knän och ber för vårt land. Det var bönen som räddade Sverige under krigsåren i början av 40 talet. De enda som kan rädda landet nu är bedjare med blankslitna knän från en uthållig bönekamp inför Guds ansikte!

Åke Forslin

Om Peter

Benjamin Netanyahu: "We've seen this before. There was a master race. Now there's a master faith." - "Islam is as dangerous in a man as rabies in a dog." Sir Winston Churchill
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s